PDA

View Full Version : Ngày Sát Chủ


Phúc Tâm
21-02-2012, 01:05 AM
Ngày sát chủ

Bài thơ để nhớ về ngày Sát Chủ như sau:
Giêng Rắn, hai Chuột, ba Dê nằm.
Bốn Mèo, sáu Chó, Khỉ tháng năm.
Bảy Trâu, chin Ngựa, tám Heo nái .
Một Cọp, mười Gà, chạp Rồng xâm.

Nghĩa là :
Trong tháng Giêng vào ngày Tỵ ( Rắn) là ngày Sát Chủ
Trong tháng Hai vào ngày Tý ( Chuột) là ngày Sát Chủ
Trong tháng Ba vào ngày Mùi ( Dê ) là ngày Sát Chủ
Trong tháng Tư vào ngày Mão ( Mèo) là ngày Sát Chủ
Trong tháng Năm vào ngày Thân ( Khỉ) là ngày Sát Chủ
Trong tháng Sáu vào ngày Tuất ( Chó ) là ngày Sát Chủ
Trong tháng Bảy vào ngày Sửu ( Trâu ) là ngày Sát Chủ
Trong tháng Tám vào ngày Hợi ( Lợn ) là ngày Sát Chủ
Trong tháng Chín vào ngày Ngọ ( Ngựa) là ngày Sát Chủ
Trong tháng Mười vào ngày Dậu ( Gà ) là ngày Sát Chủ
Trong tháng Mười Một vào ngày Dần ( Hổ - Cọp) là ngày Sát Chủ
Trong tháng Mười Hai vào ngày Thìn ( Rồng) là ngày Sát Chủ

Khi muốn xem ngày giờ tốt để làm việc gì quan trọng lớn lao, người xem ngày phải trước tiên loại ra ngày Sát Chủ vì ác tính của vị thần này.
Đối chiếu phép xem ngày trong Hiệp Kỷ Biện Phương Thư, thì những ngày Sát Chủ hầu như đều có nhiều hung ác tinh, nên không thể lấy dùng vào việc.

Sự tích về thần Sát Chủ :
Xưa, có bốn vị đạo gia tu luyện phép tiên. Một ngày kia đắc đạo đều trở thành tiên, tên hiệu lần lượt là Tế Công nhất Tiên, Bán Hạ nhị Tiên, Thất Chiêu tam Tiên và Mai Thanh tứ Tiên. Trải qua một thời gian sau đó, bốn bị tiên gia được lên cõi Đâu Suất để tu tập Phật Pháp. Trong số bốn vị thì Mai Thanh tứ Tiên là người ít tuổi nhất vẫn ham cảnh vui thú đời thường, nên đối với việc học tập kinh chú, luyện pháp Phật có phần trễ nải.

Đối với Phật Pháp có bát giới ( tám điều răn ) là :
1.Không sát sanh
2.Không trộm cướp
3.Không tà dâm
4.Không nói bậy
5.Không uống rượu
6.Không ngồi giường cao
7.Không mang đồ vàng, trang sức đẹp tốt
8.Không tập múa hát vui vẻ.

Mai Thanh tứ Tiên đã cố gắng tránh được 7 điều, duy có việc không được uống rượu là không làm sao khắc phục nổi. Vì vậy được Đức Phật đặt cho pháp danh là Bát Giới Thượng Tiên, mục đích là nghe đến tên phải nghĩ tới tám điều mà tu chỉnh bản thân, mới mong việc tu tập đắc thành quả.

Tuy nhiên chứng nào tật nấy không thay đổi, cho nên Bát Giới Thượng Tiên vẫn không có được kết quả gì. Trong khi các vị huynh trưởng đã được đắc đạo tiếp tục tu luyện lên cao. Điểm xấu của Bát Giới Thượng Tiên là một khi uống rượu say thì nổi ác tính, rất háo sát, ít người can ngăn được. Vì thế, giới tiên đều xa lánh ngại tiếp xúc và đặt thêm cho cái tên là : Sát Giới Thượng Tiên.

Đức Phật thấy tính khí con người này chưa được thuần hậu, khó tu thành chính quả bèn điều Sát Giới Thượng Tiên về làm Thiên binh Thiên Tướng dưới sự quản chế của Na Tra Thái Tử Đại Vương, mong rằng tính nết ham mê rượu nhờ kỷ cương quân pháp mà chấm dứt. Khi có sự giác ngộ, thay đổi bản tính thì cho phép quay về tiếp tục tu tập đạo pháp.

Sát giới Thượng Tiên được giao thống lĩnh 5 vạn Thiên binh. Nhiệm vụ tuần tiễu vào hai ngày nhất định trong tháng (như ở trong cách tỉnh đã nêu trên). Khi không "ma men" khuấy đảo thì Sát giới Thượng tiên quân pháp rất chặt chẽ, thưởng phạt nghiêm minh, khiến binh lính dưới quyền đều nể phục. Nhưng khi "Tửu nhập ngôn xuất" thì hành động hồ đồ, ác tính nổi lên. Thấy điều gì ngang tai trái mắt không vừa lòng là ra tay sát phạt, bất kể hay dở. Chính vì thế ngày mà có vị này đi tuần tra thường hay sinh ra những việc tai bay vạ gió bất ngờ. Người phàm trần nếu làm những việc gì quan trọng như động thổ, cất nóc, cưới hỏi, an táng … nhằm vào ngày này là khó bề thuận lợi, hay phát sinh tai ương họa hại, chuốc lấy rủi ro. Vì lẽ đó mà Sát Giới Thượng Tiên lại được xem như là ôn thần, gọi là Thần Sát Chủ.

Trải qua nhiều thiên ức kiếp luân hồi của chúng sinh, mà chứng tật của Sát Giới Thượng Tiên vẫn không hề thay đổi.

cuongniit83
21-02-2012, 10:06 AM
đọc đi đọc lại thì thấy sự tích này chưa đủ thuyết phục lắm,
chả nhẽ các thần đều sinh sau đẻ muộn hơn Đức phật ạ.

Phúc Tâm
21-02-2012, 10:01 PM
đọc đi đọc lại thì thấy sự tích này chưa đủ thuyết phục lắm,
chả nhẽ các thần đều sinh sau đẻ muộn hơn Đức phật ạ.Đức Phật Tổ là một nhà thông thái vĩ đại, cùng xuất hiện với thời điểm khởi thủy tổ của vũ trụ tâm linh. Thế giới thần thông cũng tương tự thế giới trần gian của chúng ta, ngày cáng biên đỗi và phát triển mở rộng ra. Giông như trước đây chỉ chía ra bốn nghề Sĩ Nông Công Thuơng, mà ngày nay đã trăm ngàn nghề mưu sinh. Do đó lực lượng Thánh Thần cũng ngày càng được bổ xung đến hằng hà xa số.

Từ khi Đấng Tôi cao là Đức Thiên Phụ, Đức Địa Mẫu sáng tạo ra vạn vật, muôn loài, nhân sinh theo thời vận biến đổi mà có những hành động tàn sát giết chóc lẫn nhau vì danh lợi. Để giúp giáo huấn chúng sanh muôn loài không tiếp tục lún sâu vào bùn lầy tội ác, có thể tiến hóa cao hơn, Đức Phật Tổ đã nguyện tái sanh vào cõi nhân làm người. Câu chuyện về lịch sử của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, so với thời điểm ngày nay, khoảng cách còn chưa xa xôi đáng kể. Nhưng không phải vì thế mà nói Đức Phật xuất hiện sau các vị Thánh Thần.

Không riêng gì Đức Phật mà các vị Bồ Tát như là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng vậy. Ngài đã có mặt trong vũ trụ tâm linh từ rất lâu rồi, vì hoàn cảnh chúng sanh tội nghiệp sâu dày mà nguyện tái sanh làm kiếp người cứu nhân độ thế.

Do đó hiểu như bạn là các thần đều sinh sau đẻ muộn hơn Đức Phật là phải.

cuongniit83
21-02-2012, 10:18 PM
vâng, em đã sáng ra nhiều điều. Thanks

thuyle
29-09-2013, 03:11 PM
Đức Phật Tổ là một nhà thông thái vĩ đại, cùng xuất hiện với thời điểm khởi thủy tổ của vũ trụ tâm linh. Thế giới thần thông cũng tương tự thế giới trần gian của chúng ta, ngày cáng biên đỗi và phát triển mở rộng ra. Giông như trước đây chỉ chía ra bốn nghề Sĩ Nông Công Thuơng, mà ngày nay đã trăm ngàn nghề mưu sinh. Do đó lực lượng Thánh Thần cũng ngày càng được bổ xung đến hằng hà xa số.

Từ khi Đấng Tôi cao là Đức Thiên Phụ, Đức Địa Mẫu sáng tạo ra vạn vật, muôn loài, nhân sinh theo thời vận biến đổi mà có những hành động tàn sát giết chóc lẫn nhau vì danh lợi. Để giúp giáo huấn chúng sanh muôn loài không tiếp tục lún sâu vào bùn lầy tội ác, có thể tiến hóa cao hơn, Đức Phật Tổ đã nguyện tái sanh vào cõi nhân làm người. Câu chuyện về lịch sử của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, so với thời điểm ngày nay, khoảng cách còn chưa xa xôi đáng kể. Nhưng không phải vì thế mà nói Đức Phật xuất hiện sau các vị Thánh Thần.

Không riêng gì Đức Phật mà các vị Bồ Tát như là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng vậy. Ngài đã có mặt trong vũ trụ tâm linh từ rất lâu rồi, vì hoàn cảnh chúng sanh tội nghiệp sâu dày mà nguyện tái sanh làm kiếp người cứu nhân độ thế.

Do đó hiểu như bạn là các thần đều sinh sau đẻ muộn hơn Đức Phật là phải.
Vâng. cháu cũng như a Cường vậy. Mong bác luôn có nhiều bài, ý kiến thật bổ ích như này để mọi người cùng tham khảo bác nhé !