Giác ngộ tâm linh  

Trở lại   Giác ngộ tâm linh > ĐẠO HỌC-TÂM LINH-HUYỀN THUẬT > Nghi lễ - Pháp đàn

Chú ý:

Nghi lễ - Pháp đàn Các khoa cúng thông dụng; sớ -điệp-trạng văn ; phương pháp lập đàn; nghi lễ thờ cúng; ....

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
Cũ 14-03-2013, 01:48 PM   #1
 Tố Uyên
Quản Lý
 
Avatar của Tố Uyên
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Đến từ: Lương Sơn Bạc
Bài gửi: 1.454
Tui:

Level: 32 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 79 / 790
Magic: 484 / 7111
Experience: 63%

Thanks: 1.034
Thanked 1.296 Times in 419 Posts
Tố Uyên Sinh viên
Mặc định Khoa cúng sao giải hạn

Khoa cúng sao giải hạnHương phụng hiến cúng dàng chư tinh tiền. Tín chủ kiền tương hương phụng hiến. Tiêu tai giải ách,bảo trường sinh Kim thời cung lễ thỉnh, phúc thọ hưởng khang ninh.

Nam mô Hương Cúng dàng Bồ-tát Ma-ha-tát ( 3 lần )

Thiết dĩ, phàm đương khải thỉnh, tịnh cúng phu trần, duy pháp tịch dĩ trang nghiêm, sử tai truân chi hạn tán, gia trì pháp thuỷ, khử chúng yêu phân, tịnh uế chân ngôn, cẩn đương trì tụng.

Nhất bát thanh lương hàm ngọc trản,
Cửu thiên vũ lậu tẩm kim ba,
Kim tương nhất chú sái đàn tràng
Cấu uế tinh đàn tất thanh tịnh

Án bắc đế tra thiên thần la địa tra sa ha. ( 3 lần )
( Đứng dậy sái tịnh đàn tràng )


Thiết dĩ, hương phần bảo truyện, lộ tán giao thông, biến mãn thập phương, hư không Hiền Thánh. Dĩ kim triệu thỉnh, nhất thiết uy linh, hồi quang giám cách.

Tấu vị, Việt nam quốc, ..... thành phố/tỉnh, ............ huyện/quận/thành phố, ........ xã/phường, ............, ấp/khu phố, y vu ............. tự/ gia cư, kim thần tín chủ ............................. hợp chư toàn gia nam, nữ, chúng đẳng tuân hành khoa phạm, tuyên diễn chân ngôn, nguyện tứ uy quang, phủ lâm pháp tịch. Giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.


Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh
Hà sa Hiền Thánh tất văn tri
Ngưỡng bằng Tam bảo lực gia trì
Thử dạ kim thời lai giáng hạ.

Nam mô bộ bộ đế lị già lị đa lị đát đa nga đa da. ( 3 lần )

Thượng lai, triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính, chúng đẳng kiền thành thượng hương bái thỉnh.


* Nhất tâm triệu thỉnh :
Nam mô tận thập phương biến pháp giới quá hiện, vị lai, nhất thiết thường trụ Phật Pháp Tăng Tam bảo, Đô đàn giáo chủ linh cảm Quán Thế Âm Bồ tát, Ca-na-uế-tích, Bách Vạn Hoả Đầu Kim Cương Đại Bồ tát, Phổ Am Tịch Cảm Diện Ứng Chân Giác Chiêu Huynh Huệ Khánh Đại đức Thiền sư, Tiêu Trừ Tai Chướng Bồ-tát, Trường Thọ Bồ-tát ma ha tát. Duy nguyện, bất xả từ bi, giáng phó đạo tràng chứng minh công đức.

* Nhất tâm triệu thỉnh:
Nam mô Di la hoá cảnh, Diệu đản huyền cung, Lịch kiếp tu hành, Độ nhân vô lượng, Thái thượng linh thiên, Chí tôn Ngọc hoàng thượng đế, Trung thiên Tinh chúa, Bắc cực tử vi đại đế, Tam đài hoa cái tinh quân, Tam nguyên, Tam phẩm, Tam quan đại đế, Thượng thanh thập nhất diệu tinh quân, Bản mệnh nguyên trấn tinh quân, Nam tào lục ty duyên thọ tinh quân, Bắc đẩu cửu tinh giải ách tinh quân, Đông tây nam bắc tinh quân, Lưu niên sở trực nhất thiết tinh quân. Duy nguyện, bất xả uy quang, thân giáng đạo tràng thụ tư cúng dàng.

* Nhất tâm phụng thỉnh Nam mô Đông phương uế tinh chi tinh, Lưu sủng thị phòng tâm vỹ kỳ phân dã chi tinh, Nam phương huỳnh hoặc chi tinh, Quĩ liễu tinh trương dực hàn phân dã chi tinh, Tây phương thái bạch chi tinh, Khuê lâu vị mão tất chuỷ sam phân chi tinh, Bắc phương thuỷ đức chi tinh, Đẩu ngưu nữ hư nguy thất bích phân dã chi tinh, Trung ương thổ tú chi tinh, Đẩu thược quyền hành tất phủ phiêu chư ngưu đẩu chi tinh. Duy nguyện, bất xả uy quang thân giáng đạo tràng chứng minh công đức.

* Nhất tâm phụng thỉnh :
Nam mô Tam tai thiên cổ, thiên hình, thiên kiếp tinh quân, Tam tai âm mưu hắc sát, bạch sát tinh quân, Tam tai thiên hoàng, nhân hoạ địa tai tinh quân, Tam tai địa bại, địa lung, địa hình tinh quân, tam tai trung cung tinh quân. Duy nguyện, bất xả uy quang, thân giáng đạo tràng thụ tư cúng dàng.

* Nhất tâm phụng thỉnh:
Nam mô Đông phương thanh đế đại ách thần quan, Nam phương xích đế đại ách thần quan, Tây phương bạch đế đại ách thần quan, Bắc phương hắc đế đại ách thần quan, Trung ương hoàng đế đại ách thần quan, Càn cung dịch mã đại ách thần quan, Khôn cung hổ lang đại ách thần quan, Cấn cung kim lâu đại ách thần quan, Tốn cung mộc ách thần quan, Niên nguyệt nhật thời đại tiểu ách thần quan, Ngũ phương niên nguyệt nhật thời đại ách thần quan. Duy nguyện, bất xả uy quang, thân giáng đạo tràng chúng minh công đức.

* Nhất tâm phụng thỉnh:
Nam mô Hành niên bách mãn nhất thiết tôn thần, Ngũ phương ngũ đế hành tai sứ giả, hành bệnh quỉ vương, Tam kheo ngũ mộ thần quan, Tứ sát, tứ hình, lục hại, thất thương bát nạn cửu tinh, Thập ác thiên la địa võng, Bệnh phù tử phù, Đại hao tiểu hao, Tứ bách tứ bệnh, oan gia trái chủ phụ mệnh khiếm tía, Chủ tai, chủ sát, chủ hàn, chủ nhiệt, chủ thổ, chủ thấu, chủ tả, chủ lỵ, nhị thập tứ khí thần quan, Thất thập nhị hầu thần quan, Đương niên đương cảnh thổ địa chính thần, Bản gia cấn kỵ hương hoả đẳng thần. Duy nguyện, bất xả uy quang lai thân giáng đạo tràng chứng minh công đức.


Thượng lai nghinh thỉnh ký mộc quang lâm cẩn đương trì tụng.

Thánh đức tòng không lai giáng hạ
Nạp tư đan khổn biểu tinh kiền
Tuỳ phương ứng hiện biến quang minh
Nguyện giáng đàn duyên an pháp toạ

An tra ma la na sa ha ( 3 lần )

Thượng lai an toạ chân ngôn tuyên dương dĩ kính, chúng đẳng kiền thành hương hoa đăng trà quả thực kiền tương bái hiến. Giáo hữu biến thực chân ngôn cẩn đương trì tụng:

An na nhật la ma ha ( 7 lần )


Biến thực chân ngôn

Nẳng mồ tát phạ đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạc ra hồng. ( 7 lần )


Cam lộ thuỷ chân ngôn

Nẳng mồ tô rô bà da, đát tha nga đa, đát diệt tha. Án tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. ( 7 lần )


Phả cúng dàng chân ngôn

Án, nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng( 7 lần )


Vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng
Phổ thí pháp giới chư quần sinh
Nhược dĩ hương hoa phổ cúng dàng
Duy năng thành tựu Phật công đức

Nam mô phả cúng dàng bồ tát ma ha tát ( 3 lần )


Thượng lai, hiến cúng dĩ kính, sở hữu sớ văn cẩn đương tuyên đọc:

Đọc sớ cúng sao giải hạn (quỳ đọc)


Phục dĩ,

Trời cao vời vợi, biết bao ngôi tinh tú sáng soi,

Đất rộng mênh mông, thường lắm bậc thần linh cai quản.

Muốn cầu nguyện Cát Tinh quang giáng,

Lòng thiết tha làm lễ “diệt tội, tiêu tai”.

Mong Trung thiên Cửu diệu chiếu lâm,

Tâm thành khẩn thực thi “đảo kỳ, nhưng hạn”,

Cho tự thân vạn phần dũng mãnh,

Mà gia môn muôn vẻ cát tường,

Khiến đàn tràng phả lợi âm dương,

Đề chúng đẳng gội nhuần pháp vũ.

Duyên nay cầu đảo tại chùa/tư gia: ................................ Chúng con là .................................................. ..............., bản mệnh sinh năm: ...................... (Canh Tý – 1960), hành canh: ................. (52 tuổi), sao: ....................... (Thái Dương), cự ngụ tại số nhà: ............, đường/phố: ............................., thôn/ấp/khu phố:...................., xã/phường: .................................., huyện/quận/thành phố: ......................., tỉnh/thành phố: ......................., nước Việt Nam.

Hôm nay, chúng con thành tâm tu sửa lễ nghi, hiến cúng Xuân thiên, cúng dường chư Phật, chư Đại Bồ-tát, chư Thánh-Hiền chúng, tụng kinh sám hối, hành lễ cúng sao - giải hạn tiêu tai, kiền cầu chư Phật, chư Đại Bồ-tát, chư Hiền-Thánh tăng, các vị Thần Kỳ, các ngôi Tinh Tú, nhủ thương chứng giám, quang rạng chiếu soi, khiến gia môn vời Phước đón Lành, mà bản mệnh bình an, khang thái.

Thiết nghĩ, chúng con

Sinh vùng hạ giới,

Lễ bái thượng phương,

Nhờ Càn Khôn ân đức chở che,

Cậy nhật nguyệt chứng minh soi sáng,

Lễ nhương đảo được Cát Tinh quang giáng

Tâm nguyện cầu mà vận hạn băng tiêu,

Gội từ bi giám cách phúc duyên nhiều,

Ơn Thánh đức ngưỡng mong cứu độ khắp.


Kính dâng:

Nam mô tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai chư Phật, tôn Pháp, Hiền-Thánh tăng thường trú Tam Bảo kim liên tọa hạ.

Nam mô Sa-bà Giáo chủ Bản sư Thích-ca Mâu-ni Phật kim liên tọa hạ.

Nam mô Đông phương Giáo chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật kim liên tọa hạ.

Nam mô Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ-tát hồng liên tọa hạ.

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ-tát hồng liên tọa hạ.

Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ-tát hồng liên tọa hạ.

Nam mô Tam thừa đẳng giác, chư Đại Bồ-tát, Trung Thiên Tinh chúa, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế Cửu diệu Tôn Linh vị tiền.


Kính mong,

Đế cung sán lạn, ngọc bệ huy hoàng,

Nương Phật từ phả phóng hào quang,

Cậy Thánh đức rộng ban pháp vũ.

Dù gặp phải La Hầu, Kế Đô, Mộc Tinh, Thổ Tú, phát từ bi mà ủng hộ “tích Thiện dư Khương”,

Hoặc gặp hạn Vân Hán, Thái Bạch, Thủy Diệu, âm dương cũng hỷ xả mà tuyên dương “đảo nhương đắc cát”.

Khiến gia đạo ngâm câu cộng Lạc,

Mà tự thân thường được khang ninh,

Trong quốc gia thịnh trị thái bình,

Ngoài thế giới khương ninh vĩnh khánh.

Lũ chúng con vô cùng cảm kích,

Nguyện xin chư Phật, chư Đại Bồ-tát,

Chư vị Tinh quân thùy từ giám cách tác đại chứng minh.

Sớ tuyên tại chùa/tư gia ..........................., ngày ................, tháng ........, năm .................


Đệ tử chúng con thành tâm trăm lạy kính dâng sớ biểu

Thượng lai, văn sớ tuyên đọc dĩ chu, phu tuyên đối Phật thánh dụng bằng hạ hoá (đem sớ đi hóa/đốt)

( Tụng Bát nhã Tâm kinh )Bạch đoạn:

Phục dĩ, Càn khôn tạo hoá, luân chuyển vô cùng, tứ thời xuân hạ thu đông, phân tứ hướng đông tây nam bắc. Thiên thời giáng ư hạn nhân thị sở, thụ khảm linh tư giả lễ đảo, cầu an bách bệnh, tiêu trừ thiên tai đốn tức, nguyện kỳ gia nội khương ninh, chư tai tận diệt dĩ thần tiền, tam thập lục ván, kim đối đàn tiền, kim đường thỉnh giải.

Hoặc ngộ:

Thiên thời giáng tai chi ách . Kim đối đàn tiền, kim đương thỉnh giải

Thiên thời giáng bệnh binh chi ách

Thiên thời giáng thiên la chi ách

Thiên thời giáng chư trùng chi ách

Thiên thời giáng ngũ phương chi ách

Thiên thời giáng tam tai chi ách

Thiên thời giáng tứ hình chi ách

Thiên thời giáng bệnh phù chi ách

Thiên thời giáng hung thần chi ách

Thiên thời giáng oan gia chi ách

Thiên thời giáng thệ nguyện chi ách

Thiên thời giáng mệnh cùng chi ách

Thiên thời giáng tà ma chi ách

Thiên thời giáng ôn hoàng chi ách

Thiên thời giáng thất thương chi ách

Thiên thời giáng nội tả chi ách

Thiên thời giáng phục tử chi ách

Thiên thời giáng yêu tinh chi ách

Thiên thời giáng phạm âm chi ách

Thiên thời giáng tứ thời chi ách

Thiên thời giáng bỉ khinh chi ách

Hoặc ngộ các nhân chi ách

Hoặc ngộ bát giải chi ách

Hoặc ngộ phù ấn chi ách

Hoặc ngộ âm dương chi ách

Hoặc ngộ thuỷ hoả chi ách

Hoặc ngộ trùng tang chi ách

Hoặc ngộ tổn thương chi ách

Hoặc ngộ tam tai chi ách

Hoặc ngộ bát quái chi ách

Hoặc ngộ cửu trùng chi ách

Hoặc ngộ bát sơn chi ách

Hoặc ngộ trầm phù chi ách

Hoặc ngộ thổ tinh chi ách

Hoặc ngộ phu thê chi ách

Hoặc ngộ mệnh cùng chi ách

Thượng lai, lễ đảo giải tống tam tai công đức vô ngần, khể thủ hòa nam tam tôn thánh chúng.

Lễ hoàn tất
Tố Uyên đang ẩn   Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Tố Uyên For This Useful Post:
 khuongtunha (16-03-2013),  phuctamphapsu (14-03-2013)
 


Những người đang xem chủ đề: 1 (0 thành viên và 1 khách)
 
Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang TắtMúi giờ GMT +8. Hiện tại là 04:59 AM


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Nội dung thuộc diễn đàn http://giacngotamlinh.com