Chú Vãng Sanh là gì? Ý nghĩa và hướng dẫn trì tụng Chú Vãng Sanh

Thần Chú Vãng Sanh có chữ là một bài chú đã được nhiều người nhắc đến, thường những gia đình có người sắp lâm chung nếu có mời sư thầy đến tụng kinh sẽ nghe họ tụng bài chú này. Tuy nhiên không phải ai cũng biết về ý nghĩa và công năng của thần chú này, nên hôm nay Giác Ngộ Tâm Linh sẽ giới thiệu để bạn hiểu rõ hơn về Kinh Chú Vãng Sinh này nhé.

Chú Vãng Sanh là gì? Ý nghĩa và hướng dẫn trì tụng Chú Vãng Sanh
Chú Vãng Sanh là gì? Ý nghĩa và hướng dẫn trì tụng Chú Vãng Sanh

1. Thần Chú Vãng Sanh là gì?

Thần chú này là của Đức Phật A Di Đà, được trích ra từ “Vô Lượng Thọ Kinh”, ngoài ra đoạn chú này cũng có trong “Phật thuyết A Di Đà Căn Bổn Bí Mật Thần Chú Kinh”. Chú Vãng sanh hay gọi đầy đủ là “Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh Tịnh độ Đà la ni”. Thần chú này còn có tên gọi khác là “A Di Đà Phật Căn Bốn Bí Mật Thần Chú”, nhưng được các Phật tử gọi ngắn gọn bằng cái tên dễ nhớ là Chú Vãng Sanh.

Bạt nhất thiết nghiệp chướng: “bạt” ở đây có nghĩa là đánh tan đi. Do đó, “bạt nhất thiết nghiệp chướng” được hiểu là nhổ bỏ, đánh tan, gỡ bỏ ra tất cả những nghiệp chướng mà chúng sinh do vô minh, do 3 nghiệp tham – sân – si mà tạo ra.

Đắc sinh tịnh độ: phần này được người ta phân tích theo 2 nghĩa với 2 đối tượng khác nhau, đó là:

  • Nghĩa thứ nhất là ngay lập tức, ngay tức thời, nghĩa là người trì tụng thần chú này nếu vẫn còn sống thì sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng, thanh tịnh, an lạc ở trong tâm hồn mình. 
  • Nghĩa thứ hai là dành cho người không còn sống ở cõi trần, những người sắp lâm chung, hay đã mất khi được nghe thần chú thì họ sẽ được về cõi Tây Phương cực lạc hay chính là thế giới Tịnh Độ của Phật A Di Đà.

Đà La Ni là phiên âm tiếng Phạn, có nghĩa là thần chú hay nghĩa là “tổng trì”. “Tổng” là bao gồm tất cả mọi pháp, “trì” là vô lượng nghĩa, vô lượng ý. Như vậy, thần chú tuy không dài nhưng bao quát hết thảy ý nghĩa của Phật pháp, có công năng oai thần vô lượng, không thể kể hết. 

Bất cứ khi nào dù già hay trẻ thì chúng ta cũng nên trì tụng Chú Vãng Sanh để tìm kiếm được sự an tĩnh của lương tâm, phiền não không khởi sinh thì khi nhắm mắt xuôi tay sẽ tới được miền cực lạc, tới được thế giới luôn vui vẻ, hạnh phúc.

Xem thêm: Kinh Chú Chuẩn Đề

Thần Chú Vãng Sanh là gì?
Thần Chú Vãng Sanh là gì?

2. Thần Chú Vãng Sanh tiếng Phạn và tiếng Việt

Chú Vãng sanh hiện đang được nhiều người Việt trì tụng là phiên âm tiếng Hán, một số có thể trì niệm theo nguyên văn tiếng Phạn. Để tiện cho các bạn độc giả Giác Ngộ Tâm Linh xin gửi các bạn bản Chú Vãng Sanh cả Tiếng Việt và Tiếng Phạn để tiện cho các bạn trì tụng.

Xin lưu ý, trì chú bản nào cũng tốt, không có chuyện Tiếng Phạn trì chú sẽ tốt hơn Tiếng Việt. Các vị Phật, Bồ Tát là bậc thần thông có thể nhìn thấu, hiểu và nghe thấy mọi vật, mọi tiếng, mọi âm thanh trên đời này. Không nên có sự phân biệt thái quá dẫn đến tà kiến khó tu tập.

2.1. Chú Vãng Sanh Tiếng Việt

Nam mô A Di Ða bà đạ

Ða tha dà đa dạ

Ða điệt dạ tha

A Di rị đô bà tỳ

A Di rị đa tất đam bà tỳ

A Di rịa đa tỳ ca lan đế

A Di rị đa tỳ ca lan đa

Dà di nị, dà dà na

Chỉ đa ca lệ ta bà ha

Xem thêm: Kinh Địa Tạng

2.2. Chú Vãng Sanh Tiếng Phạn

Namo Amitābhāya Tathāgatāya Tadyathā – Amṛtabhave Amṛtasaṃbhave Amṛtavikrānte Amṛtavikrāntagāmini Gagana Kīrtīchare Svāhā.

3. Ý nghĩa của bài Thần Chú Vãng Sanh

Ý nghĩa của bài Thần Chú Vãng Sanh
Ý nghĩa của bài Thần Chú Vãng Sanh

Chú Vãng Sanh của Phật A Di Đà, một vị Phật lớn của Phật Giáo Đại Thừa, đến đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng nhiều lần khen ngợi công đức của Ngài. Thế thì thần chú của Ngài ắt hẳn cũng sẽ rất linh thiêng nên mới được nhiều người tin tưởng như thế.

Người ta thường thấy Chú Vãng Sanh là thần chú thường được trì tụng tại các khóa lễ Tịnh độ, cầu siêu cho người lâm chung, đã khuất. Bởi người ta tin vào công năng có thể phá trừ tất cả các nghiệp chướng của người đó, chúng sinh đó đã gây ra. 

Khi gia đình có người sắp lâm chung gia đình thường bật Chú Vãng Sanh lên hay mời sư thầy về tụng thần chú, để những âm thanh của thần chú này lọt vào tai người đó thì sẽ tịnh được tam nghiệp tham sân si, các nghiệp chướng được loại bỏ. Thần chú này cũng tiếp dẫn Phật A Di Đà hay các thị giả của Ngài đến đón những người này về cói Tịnh Độ nơi chỉ có niềm vui, không còn nỗi buồn hay đau khổ gì.

Xem thêm: Chú Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Kể cả đối những con vật sắp bị giết hại, bạn đều có thể khởi phát tâm thành trì tụng thần chú này 21 biến thì cũng có thể giúp được chúng sinh ấy giảm nhẹ đau đớn, khi chết không còn oán niệm, kiếp sau nếu công đức đủ đầy có thể thoát khỏi cảnh súc sinh, địa ngục.

Tại các lễ cầu siêu cho người đã khuất, người ta cũng trì tụng thần chú này. Nhờ thần chú này người đã khuất cũng được giảm các nghiệp xấu, mở được trí huệ, nhờ thế mà thoát được cảnh địa ngục, súc sinh, được vãng sanh về miền cực lạc. Cho nên bất kỳ người này vì tưởng nhớ, thương cảm cho người thân đã khuất, sợ họ không được siêu thoát, phải chịu cảnh đọa địa ngục ngạ quỷ, súc sinh hãy nên vì họ phát lòng thọ trì thần chú này. 

Nhưng thần chú này không chỉ dành cho người đã khuất, người sống trì tụng Chú Vãng Sanh này cũng rất tốt. Nếu ai phát tâm trì thần chú này nhà cửa cũng được trang nghiêm, thanh tịnh, không còn chịu những sự xấu xa, ồn ào. Đồng thời những người này sẽ giảm bớt được ác nghiệp, hóa giải được thù oán với các oan gia trái chủ mà họ đã gây ra trong nhiều đời nhiều kiếp, đồng thời siêu thoát cho cả tổ tiên cho gia đình. Đặc biệt thần chú còn giúp họ được tịnh tâm, tịnh thân, mở rộng trí tuệ, có được sự sáng suốt, hiểu được nhân quả, luân hồi từ đó tránh xa được các ác nghiệp.

Những người khi còn sống nếu thường xuyên trì tụng thần chú này, đến hơi thở cuối cùng sẽ được nhìn thấy chư Phật, Bồ Tát đến tiếp dẫn về với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đúng là công đức vô lượng.

Xem thêm: Kinh Chú Đại Bi 84 Câu

4. Hướng dẫn cách trì tụng thần Thần Chú Vãng Sanh

Chú Vãng Sanh vốn là một thần chú ngắn cho nên cũng rất dễ nhớ, bạn có thể tụng tiếng Việt hay Phạn đều được, miễn là bạn thấy hay và dễ nhớ hơn thì cứ hành trì. Bạn có thể trì chú vào bất kỳ thời gian rảnh trong ngày và cố gắng duy trì trì tụng mỗi ngày.

Hướng dẫn cách trì tụng thần Thần Chú Vãng Sanh để cõi Tây Phương Cực Lạc
Hướng dẫn cách trì tụng thần Thần Chú Vãng Sanh để cõi Tây Phương Cực Lạc

Trước khi trì tụng thì nên súc miệng sạch sẽ, tắm rửa và thay quần áo dài để cho thân được trang nghiêm nhất. Nhà ai có bàn thờ Phật thì nên thì trước bàn thờ Phật còn không thì có thể trì trước bàn thờ gia tiên, nên trì 21 hoặc 108 biến. Cách hành trì cho các bạn mới tập trì đơn giản như sau: 

4.1. Niệm Hương

Nguyện đem lòng thành kính

Gửi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương, 

Cúng dường ngôi Tam Bảo. 

Thề trọn đời giữ Đạo, 

Theo tự tánh làm lành, 

Cùng pháp giới chúng sanh, 

Đồng trọn thành phật đạo. (cắm hương)

Xem thêm: Chú Lăng Nghiêm

4.2. Trì Thần Chú

Đã đề cập ở trên (Thần chú Vãng Sanh Tiếng Việt hoặc Tiếng Phạn tùy bạn đọc lựa chọn) 

4.3. Hồi Hướng

Nguyện tiêu ba chướng, trừ phiền não.

Nguyện chân trí huệ thường sáng tỏ.

Nguyện bao tội chướng thảy tiêu trừ.

Kiếp kiếp thường tu bồ tát đạo.

Nguyện sanh cực lạc cảnh phương Tây.

Chín phẩm hoa sen là cha mẹ.

Sen nở thấy Phật, chứng vô sanh.

Bất thối bồ tát làm bạn hữu.

Xem thêm: Thần chú Phật A Di Đà

Giác Ngộ Tâm Linh vừa giới thiệu đến các bạn một thần chú có oai lực mạnh mẽ, một cách để bạn được về với thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Đó chính là trì tụng Chú Vãng Sanh. Nếu bạn muốn được vãng sanh, mong muốn người thân của mình được siêu thoát, không còn chịu cảnh khổ luân hồi thì hãy tìm hiểu về thần chú này nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này.