Thần chú Phật A Di Đà – Thần chú vãng sanh Om Ami Dewa Hrih

Thần chú Phật A Di Đà là một trong những thần chú có oai lực mạnh mẽ, kỳ diệu được chúng sinh hết lòng tin tưởng. Vậy thần chú này có ý nghĩa gì mà được nhiều Phật tử tin tưởng như vậy? Hãy cùng Giác Ngộ Tâm Linh tìm hiểu về thần chú này nhé.

Thần chú Phật A Di Đà - Thần chú vãng sanh Om Ami Dewa Hrih
Thần chú Phật A Di Đà – Thần chú vãng sanh Om Ami Dewa Hrih

1. Thần chú Phật A Di Đà

Thần chú vãng sanh A Di Đà là thần chú của Đức Phật A Di Đà tạo ra. Ngài chính là giáo chủ của cõi Tây Phương Cực Lạc. Đây là vị Phật thường được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhắc đến nhiều lần, đặc biệt là trong Kinh Vô Thọ Vô Lượng. Phật A Di Đà được nhiều đệ tử Phật Giáo Đại Thừa thờ cúng. 

Thần chú A Di Đà Đức Phật A Di Đà được sử dụng nhiều trong Phật giáo đặc biệt là nhánh Kim Cương Thừa. Thần chú của Phật A Di Đà bản ngắn tiếng Phạn là: Om Ami Dewa Hrih – Tiếng Việt đọc là: Ôm A-mi Đê-goa Ri.

Người ta cho rằng Thần Chú này là một biến thể của danh hiệu Phật A Di Đà. Ami Deva là cách phát âm của Amitabha (A Di Đà). Từ Ami Deva hay được người Tây Tạng sử dụng, do người Tây Tạng phát âm sai từ AmiTabha. Cũng có người cho rằng Dewa là viết tắt của Dewachen, là tên của Sukhavati (Tịnh Độ).

Ở Nhật Bản, trường phái Chân Ngôn sử dụng câu thần chú Om Amrta Tejehara Hũm để thay thế. Hoặc niệm danh hiệu của Ngài là Nam Mô A Di Đà Phật. 

Thần chú Phật A Di Đà phiên bản dài:

Namo Ratna Tra Yaya Om Namo Bhagavate Aparimita Ayur Jñana Supinish Chitataye / Jora Jaya Tathagataya Arhate Samyaksam Buddhaya Tadyatha Om Punye Punye Maha Punye / Aparimita Punye Ayu Punye / Maha Punye / Ayur Jñana Sarva Rupa Siddhi Ayur Jñana Ke Che Bhrum / Om Bhrum / Ah Bhrum Sva Bhrum / Ha Bhrum / Che Bhrum Om Sarva Samskara Parishuddha Dharmate Gagana Samudgate Svabhava Vishuddhe Maha Naya Parivara Ye Svaha

Thần chú bản dài có công năng vô cùng mạnh mẽ cho nên được gọi là Phowa (tức có nghĩa là chuyển di tâm thức).

Xem thêm: Nghi thức trì Chú Chuẩn Đề

2. Dịch nghĩa thần chú Phật A Di Đà

Dịch nghĩa thần chú Phật A Di Đà
Dịch nghĩa thần chú Phật A Di Đà

Khi bạn đọc một thần chú nào đó, bạn cũng nên hiểu qua về câu thần chú ấy. Điều này sẽ giúp bạn tinh tấn, nghiêm túc và dễ dàng được khai sáng hơn khi trì hành. Dịch nghĩa thần chú Om Ami Dewa Hrih như sau: 

Om: Đây là từ thường xuyên xuất hiện ở đầu các thần chú Mật Tông, người ta cho rằng đây là âm thanh đầu tiên của Vũ Trụ. Từ Om bao gồm ba âm tiết Aa, U và Ma, khi phát ra sẽ khiến đất trời rung chuyển, khiến quỷ thần phải chắp tay. Tại sao vậy? Vì từ Om là tượng trưng cho thân thể, lời nói, trí huệ của Phật cũng là đại diện cho hàng ngàn vị Phật, khi phát ra từ Om sẽ được hàng Phật, Bồ Tát hộ trì cho, khiến vũ trụ vang vọng.

Xem thêm: Chú Lăng Nghiêm

Ami: là từ ngữ đại diện cho “hoạt dụng thân” của đức Phật A Di Đà.

  • A: Có nghĩa “Vô hạn lượng hay vô bờ biên”, chỉ ra vô lượng, là đại diện cho “tứ vô lượng” bao gồm tình yêu thương vô lượng, niềm hỷ lạc vô lượng, lòng bi mẫn vô lượng, sự bình đẳng vô lượng. Điều này được biết tới như “hoạt dụng ngữ” của đức Phật A Di Đà.
  • Mi: có nghĩa “Ánh sáng hay tia sáng”, chỉ ra phẩm chất sâu nhất và nhạy bén nhất của “phương diện trí tuệ” của Phật A Di Đà, giúp xua tan đi bóng tối, vô minh của chúng sinh. Mi cũng là đặc trưng của sáu Ba La Mật bao gồm: bố thí, trì giới, thiền định, tinh tấn, nhẫn nhục, và trí tuệ; lục căn và lục trần. “Mi” có nghĩa là chuyển hóa sáu vô minh thành sáu vị Phật, còn được ví  như là “hoạt dụng tâm” của Phật A Di Đà.

Dewa: Có nghĩa đức Phật A Di Đà là hiện thân cho Gia đình Sáu vị Phật bao gồm A Di Đà Phật, A Súc Bệ Phật, Bảo Sinh Phật và Kim Cương Trì Phật, Bất Không Thành Tựu Phật, Đại Nhật Phật. Nhờ có cả phương tiện lẫn trí tuệ để được chứng quả gia đình ngũ bộ Phật hay Sáu vị Phật . Điều này được biết đến như “Phẩm tính – Hoạt dụng” của đức Phật A Di Đà.

Hrih: Có nghĩa tia sáng, chùm sáng chiếu ra từ trái tim của Đức Phật A Di Đà. Bởi đây là vị Phật có vô lượng ánh sáng đỏ tỏa ra từ trái tim từ bi, đại lượng của Người. Những chùm sáng ấy như chùm sáng từ mặt trời tỏa ra có thể chạm tới tất cả trái tim và trí tuệ của chúng sinh không phân biệt. Chính vì điều này, đức A Di Đà được biết đến như “đức Phật Vô Lượng Thọ” hay “Đức Phật Vô Lượng Quang”.

Xem thêm: Chú Đại Bi

3. Ý nghĩa của thần chú Phật A Di Đà

Ý nghĩa của thần chú Phật A Di Đà
Ý nghĩa của thần chú Phật A Di Đà

Đệ tử tu theo Đại Thừa đều biết thần chú vãng sanh là một thần chú có oai lực, vô cùng linh ứng và cực kỳ thiêng liêng, và có sức mạnh không thể nghĩ bàn. Bằng lòng từ bi vô lượng, phát nguyện rộng lớn ở nhiều đời nhiều kiếp, Phật A Di Đà đã “tạo ra” cõi Tịnh độ ở thế giới phương Tây, trở thành giáo chủ ở cõi này, thành người dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi đau khổ của cõi trần. 

Cõi Tịnh độ chính là một nơi an vui, hạnh phúc, không còn phải chịu sự luân hồi của cõi trần, là nơi mà nhiều Phật tử phát nguyện mong được vãng sanh về. Nhưng làm sao để được về cõi này? Tất nhiên là phải theo phát nguyện của Phật A Di Đà, vì vậy, nhiều Phật tử theo Tịnh Độ Tông thường xuyên niệm hồng danh Phật A Di Đà: “Nam Mô A Di Đà Phật” để được vãng sanh về cõi Tịnh Độ.

Xem thêm: Niệm Chú Dược Sư

Cõi tịnh độ của Phật A Di Đà
Cõi tịnh độ của Phật A Di Đà

Trong Kim Cương Thừa, các hành giả Mật Tông trì thần chú vãng sanh Phật A Di Đà như một cách để rèn luyện tâm thức, từ đó vào thời khắc chuyển giao giữa Sống – Chết – Tái Sinh được gọi là Thân trung ấm sẽ có chư vị Phật, Bồ Tát tiếp dẫn về cõi Tây Phương Cực Lạc. Ý nghĩa của thần chú Om Ami Dewa Hrih.

Xem thêm: Kinh Địa Tạng Cầu Con

  • Khi bạn trì thần chú sẽ được giải các nghiệp Tham, Sân, Si mà bản thân đã mắc. Những nghiệp này tích tụ khiến chúng sinh tội chướng đầy đề, lúc chết phải phải đọa địa ngục. Nhờ tụng niệm Thần Chú A Di Đà những người này sẽ được tiêu sạch các nghiệp này, cùng sự đau khổ của chúng sinh. 
  • Thần Chú A Di Đà giúp mở rộng trí tuệ, những người trì tụng minh chú này sẽ được ánh sáng của Phật A Di Đà chiếu đến, từ đó mở rộng trí huệ, ngày càng minh mẫn, sáng suốt, xua đuổi sự u minh, mở rộng lòng từ bi, rộng lương, cũng nhờ thế mà có thể đo đến giác ngộ. 
  • Các Phật tử đều tin rằng Đức Phật A Di Đà có thể giúp chúng sinh có tất cả những phẩm chất cần cho sự giác ngộ, giải thoát. Đó cũng là lý do vì sao nhiều người khi có người thân sắp lâm chung lại  niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay thần chú vãng sanh của Phật A Di Đà để chư Phật đến cứu độ cho người ấy.

Xem thêm: Chú Vãng Sanh 7 Biến

Giác Ngộ Tâm Linh vừa giới thiệu các bạn thần chú Vãng sanh của Phật A Di Đà – một thần chú rất linh ứng, mà bất kỳ ai cũng nên tụng niệm. Mong rằng mỗi bạn có duyên được biết về thần chú này đều tinh tấn trì hành mỗi ngày để được về cõi Tịnh Độ.