20+ Tranh và hình ảnh Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đẹp nhất

20+ Tranh và hình ảnh Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đẹp nhất. Văn Thù Sư Lợi có tên tiếng Phạn là Mañjughoṣa, dịch nghĩa ra là Diệu Đức, Diệu Âm hay Diệu Cát Tường. Ngài là một vị bồ tát quan trọng trong Phật Giáo tượng trưng cho trí huệ siêu việt. Văn Thù Sư Lợi được nhắc lần đầu tiên trong tác phẩm Phật Giáo vào thể kỷ thứ 4 với hình tượng thanh kiếm và Kinh Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Sau này hình tượng của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát được khắc họa ngồi trên lưng con sư tử. Sau đây là những hình ảnh tượng thờ, tranh đẹp nhất về Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi được Giác Ngộ Tâm Linh tổng hợp từ nhiều nơi. Mời quý vị cùng xem nhé.

Xem thêm: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là ai?

20+ Tranh và hình ảnh Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đẹp nhất
20+ Tranh và hình ảnh Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đẹp nhất
Tranh Thangka Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát của Phật Giáo Tây Tạng
Tranh Thangka Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát của Phật Giáo Tây Tạng
Thần chú của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Thần chú của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

hinh anh duc van thu su loi bo tat dep nhat 1 hinh anh duc van thu su loi bo tat dep nhat 1 hinh anh duc van thu su loi bo tat dep nhat 2 hinh anh duc van thu su loi bo tat dep nhat 2 hinh anh duc van thu su loi bo tat dep nhat 3 hinh anh duc van thu su loi bo tat dep nhat 4 hinh anh duc van thu su loi bo tat dep nhat 5 hinh anh duc van thu su loi bo tat dep nhat 7

hinh anh duc van thu su loi bo tat dep nhat 8
This thangka was painted for Sangharakshita on the instructions of Jamyang Khyentse Rinpoche, following initiation by him on 24 October 1957. Sangharakshita is depicted twice in the mountain caves!
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cưỡi sư tử
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cưỡi sư tử

hinh anh duc van thu su loi bo tat dep nhat 9 hinh anh duc van thu su loi bo tat dep nhat 11 hinh anh duc van thu su loi bo tat dep nhat 12 hinh anh duc van thu su loi bo tat dep nhat 13 hinh anh duc van thu su loi bo tat dep nhat 14 hinh anh duc van thu su loi bo tat dep nhat 15 hinh anh duc van thu su loi bo tat dep nhat 16 scaled hinh anh duc van thu su loi bo tat dep nhat 17 hinh anh duc van thu su loi bo tat dep nhat 18 hinh anh duc van thu su loi bo tat dep nhat 19