20+ Hình ảnh Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát đẹp nhất

20+ Hình ảnh Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát đẹp nhất được Giác Ngộ Tâm Linh sưu tầm và tổng hợp từ nhiều nguồn trên Internet. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát được dịch nghĩa là Tam mạn đà bạt đà hoặc Tam mạn đà bạt đà la. Tên tiếng Phạn của Ngài là Samantabhadra. Bồ Tát có một năng lực xuất hiện ở 10 phương pháp giới và sẵn sàng cứu độ chúng sanh khi nghe thấy lời mong cầu. Bồ Tát Phổ Hiền là một trong những vị Bồ tát trong Phật Giáo Đại Thừa. Ngài thường được thờ bên cạnh Phật Thích Ca Mâu Ni và Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ngài gắn liền với hình tượng cưỡi con voi trắng có 6 ngà vì voi trắng biểu thị cho sự trí tuệ vượt mọi khó khăn còn 6 ngà tượng trưng cho sự thù thắng của 6 giác quan của con người.

20+ Hình ảnh Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát đẹp nhất
20+ Hình ảnh Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát đẹp nhất
Hình ảnh Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi Voi Trắng
Hình ảnh Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi Voi Trắng
Hình ảnh Thangka Phổ Hiền Bồ Tát trong Phật Giáo Tây Tạng
Hình ảnh Thangka Phổ Hiền Bồ Tát trong Phật Giáo Tây Tạng

hinh anh ngai dai hanh pho hien bo tat 1 hinh anh ngai dai hanh pho hien bo tat 1 hinh anh ngai dai hanh pho hien bo tat 1 hinh anh ngai dai hanh pho hien bo tat 2 hinh anh ngai dai hanh pho hien bo tat 3 hinh anh ngai dai hanh pho hien bo tat 4 hinh anh ngai dai hanh pho hien bo tat 6 hinh anh ngai dai hanh pho hien bo tat 8 hinh anh ngai dai hanh pho hien bo tat 9 hinh anh ngai dai hanh pho hien bo tat 10 hinh anh ngai dai hanh pho hien bo tat 11 hinh anh ngai dai hanh pho hien bo tat 12 scaled hinh anh ngai dai hanh pho hien bo tat 13 hinh anh ngai dai hanh pho hien bo tat 14 hinh anh ngai dai hanh pho hien bo tat 15 hinh anh ngai dai hanh pho hien bo tat 16 hinh anh ngai dai hanh pho hien bo tat 17 hinh anh ngai dai hanh pho hien bo tat 18 hinh anh ngai dai hanh pho hien bo tat 19 hinh anh ngai dai hanh pho hien bo tat 20 scaled

Nguồn: https://giacngotamlinh.com/