20+ Hình ảnh Phật Quán Thế Âm Bồ Tát cưỡi rồng đẹp nhất

20+ Hình ảnh Phật Quán Thế Âm Bồ Tát cưỡi rồng đẹp nhất. Ngài Quán Thế Âm (Avalokiteśvara) là một vị Bồ tát quen thuộc và quan trọng trong Phật Giáo Đại Thừa. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát với lòng từ bi phổ độ chúng sinh vượt qua những chướng ngại khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt là Chú Đại Bi vô cùng nhiệm mầu và linh ứng của Quán Thế Âm Bồ Tát.

20+ Hình ảnh Phật Quán Thế Âm Bồ Tát cưỡi rồng đẹp nhất
20+ Hình ảnh Phật Quán Thế Âm Bồ Tát cưỡi rồng đẹp nhất

Với hình tượng quen thuộc khi Ngài ngồi tọa trên hoa sen hay cưỡi rồng là một hình ảnh in sâu trong tâm trí của những Phật Tử. Sau đây Giác Ngộ Tâm Linh giới thiệu đến quý vị những hình ảnh Quán Thế Âm Bồ Tát cưỡi rồng đẹp nhất với chất lượng cao sắc nét rõ ràng.

20+ Hình ảnh Phật Quán Thế Âm Bồ Tát cưỡi rồng đẹp nhất được người dân Việt Nam chụp lại vượt biên tị nạn gần bờ biển của Malaysia.
20+ Hình ảnh Phật Quán Thế Âm Bồ Tát cưỡi rồng đẹp nhất được người dân Việt Nam chụp lại vượt biên tị nạn gần bờ biển của Malaysia.
Đây cũng là một hình ảnh thật của Quán Thế Âm Bồ Tát được người dân vô tình chụp lại
Đây cũng là một hình ảnh thật của Quán Thế Âm Bồ Tát được người dân vô tình chụp lại
Hình ảnh Quán Thế Âm Bồ Tát cưỡi rồng được phác họa lại dựa theo hình thật
Hình ảnh Quán Thế Âm Bồ Tát cưỡi rồng được phác họa lại dựa theo hình thật
Hình ảnh Thiên Thủ Thiên Nhã của Quán Thế Âm Bồ Tát - Bồ Tát Nghìn Mắt Nghìn Tay
Hình ảnh Thiên Thủ Thiên Nhã của Quán Thế Âm Bồ Tát – Bồ Tát Nghìn Mắt Nghìn Tay

20 hinh anh phat quan the am bo tat cuoi rong dep nhat 1 20 hinh anh phat quan the am bo tat cuoi rong dep nhat 1 20 hinh anh phat quan the am bo tat cuoi rong dep nhat 2 20 hinh anh phat quan the am bo tat cuoi rong dep nhat 2 20 hinh anh phat quan the am bo tat cuoi rong dep nhat 3 20 hinh anh phat quan the am bo tat cuoi rong dep nhat 6 20 hinh anh phat quan the am bo tat cuoi rong dep nhat 7 20 hinh anh phat quan the am bo tat cuoi rong dep nhat 8 20 hinh anh phat quan the am bo tat cuoi rong dep nhat 9 20 hinh anh phat quan the am bo tat cuoi rong dep nhat 10 scaled 20 hinh anh phat quan the am bo tat cuoi rong dep nhat 11 20 hinh anh phat quan the am bo tat cuoi rong dep nhat 12 20 hinh anh phat quan the am bo tat cuoi rong dep nhat 13 20 hinh anh phat quan the am bo tat cuoi rong dep nhat 14 20 hinh anh phat quan the am bo tat cuoi rong dep nhat 15 20 hinh anh phat quan the am bo tat cuoi rong dep nhat 16 20 hinh anh phat quan the am bo tat cuoi rong dep nhat 17 20 hinh anh phat quan the am bo tat cuoi rong dep nhat 19