20+ Hình ảnh Đức Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát đẹp nhất

20+ Hình ảnh Đức Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát đẹp nhất. Hình ảnh Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát được Giác Ngộ Tâm Linh tổng hợp từ nhiều nguồn trên cộng đồng mạng. Địa Tạng Vương Bồ Tát còn có một tên gọi khác là Bodhisattva Kṣitigarbha, Ngài là một trong sáu vị Bồ tát quan trọng trong Phật Giáo Đại Thừa và được thờ cúng nhiều trong văn hóa Phật Giáo Đông Á. Lời nguyện của Địa Tạng Bồ Tát là cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt cho đến khi Phật Di Lặc Bồ Tát hạ thế. Một lời nguyện quan trọng khác nữa là Ngài sẽ không chứng Phật quả nếu như cõi địa ngục chưa trống rỗng. Sau đây là những hình ảnh đẹp nhất của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát sắc nét với chất lượng cao nhất có thể, mời quý vị cùng xem qua nhé.

Xem thêm: Kinh Địa Tạng Bồ Tát là gì?

20+ Hình ảnh Đức Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát đẹp nhất
20+ Hình ảnh Đức Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát đẹp nhất

hinh anh duc phat dia tang vuong bo tat dep nhat 1 hinh anh duc phat dia tang vuong bo tat dep nhat 1 hinh anh duc phat dia tang vuong bo tat dep nhat 1 hinh anh duc phat dia tang vuong bo tat dep nhat 1 hinh anh duc phat dia tang vuong bo tat dep nhat 2 hinh anh duc phat dia tang vuong bo tat dep nhat 2 hinh anh duc phat dia tang vuong bo tat dep nhat 2 1 hinh anh duc phat dia tang vuong bo tat dep nhat 2 hinh anh duc phat dia tang vuong bo tat dep nhat 3 hinh anh duc phat dia tang vuong bo tat dep nhat 3 hinh anh duc phat dia tang vuong bo tat dep nhat 3 hinh anh duc phat dia tang vuong bo tat dep nhat 4 hinh anh duc phat dia tang vuong bo tat dep nhat 5 hinh anh duc phat dia tang vuong bo tat dep nhat 6 scaled hinh anh duc phat dia tang vuong bo tat dep nhat 7 hinh anh duc phat dia tang vuong bo tat dep nhat 8 hinh anh duc phat dia tang vuong bo tat dep nhat 9 hinh anh duc phat dia tang vuong bo tat dep nhat 10 hinh anh duc phat dia tang vuong bo tat dep nhat 11 hinh anh duc phat dia tang vuong bo tat dep nhat 12 hinh anh duc phat dia tang vuong bo tat dep nhat 13 hinh anh duc phat dia tang vuong bo tat dep nhat 14 hinh anh duc phat dia tang vuong bo tat dep nhat 15 hinh anh duc phat dia tang vuong bo tat dep nhat 16 hinh anh duc phat dia tang vuong bo tat dep nhat 17