20+ Hình ảnh Om Mani Padme Hum – Lục Tự Đại Minh Chú

20+ Hình ảnh Om Mani Padme Hum – Lục Tự Đại Minh Chú. Đây là một câu chú bằng tiếng Phạn và được cho là lâu đời nhất trong Phật Giáo Tây Tạng. Chân ngôn này dùng để cầu Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh. Om Mani Padme Hum được phiên âm theo Tiếng Việt là: Án ma ni bát mê hồng hoặc Úm ma ni bát ni hồng. Câu chân ngôn này còn được gọi là “Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn” mang hàm nghĩa là Chân ngôn sáng rõ bao gồm có 6 chữ. Nếu dịch nghĩa thần chú “Om Mani Padme Hum” thì có nghĩa là “Viên ngọc quý trong hoa sen“. Nếu người trì tụng mỗi ngày ít nhất 21 lần câu thần chú này thì sẽ được nhiều lợi lạc trong cuộc sống và tinh thần tâm linh. Sau đây là những hình ảnh Om Mani Padme Hum Thangka Mandala đẹp nhất được Giác Ngộ Tâm Linh tổng hợp từ nhiều nguồn trên Internet. Mời các bạn cùng xem qua nhé.

Xem thêm: Lợi ích của thần chú Om Mani Padme Hum

20+ Hình ảnh Om Mani Padme Hum - Lục Tự Đại Minh Chú
20+ Hình ảnh Om Mani Padme Hum – Lục Tự Đại Minh Chú
Tranh Thangka Quán Thế Âm Bồ Tát
Tranh Thangka Quán Thế Âm Bồ Tát
Tranh Thangka Mandala Om Mani Padme Hum
Tranh Thangka Mandala Om Mani Padme Hum
Om Mani Padme Hum chữ viết tiếng Phạn
Om Mani Padme Hum chữ viết tiếng Phạn

hinh anh om mani padme hum 1 hinh anh om mani padme hum 1 hinh anh om mani padme hum 2 hinh anh om mani padme hum 2 hinh anh om mani padme hum 2 hinh anh om mani padme hum 3 hinh anh om mani padme hum 3 hinh anh om mani padme hum 4 hinh anh om mani padme hum 4 hinh anh om mani padme hum 5 hinh anh om mani padme hum 6 hinh anh om mani padme hum 8 hinh anh om mani padme hum 9 hinh anh om mani padme hum 10 hinh anh om mani padme hum 11 hinh anh om mani padme hum 12 hinh anh om mani padme hum 14 hinh anh om mani padme hum 15 hinh anh om mani padme hum 16 hinh anh om mani padme hum 17 hinh anh om mani padme hum 18