20+ Tranh Thangka Mandala – Hình ảnh Phật Giáo Mật Tông đẹp nhất

20+ Tranh Thangka Mandala, hình ảnh Phật Giáo Mật Tông đẹp nhất. Mật Tông là một tông phái Phật Giáo được hình thành và bắt nguồn từ khoảng thế kỷ thứ 5 và thứ 6 sau Công nguyên. Nguồn gốc bắt nguồn từ Ấn Độ GiáoPhật Giáo Đại Thừa. Mật Tông có hai nhánh chính đó là: Kim Cương ThừaChân Ngôn Thừa. Mật Tông gắn với sự phát triển bởi các vị đại sư như: Subha Karasimha (Thiện Vô Úy, 637-735), Vajra Bodhi (Kim Cương Trí, 671-741), Amoghavajra (Bất Không Kim Cương, 705-774), Padmasambhava (Liên Hoa Sinh, cuối thế kỷ thứ 8) và Dipankarasrijanàna (Atisa, cuối thế kỷ thứ 11). Sau đây là những hình ảnh tranh Thangka đẹp về Phật Giáo Mật Tông được Giác Ngộ Tâm Linh tổng hợp và sưu tầm từ nhiều nơi trên Internet. Mời quý vị cùng xem nhé.

Xem thêm: Phật Giáo Mật Tông là gì?

20+ Tranh Thangka, hình ảnh Phật Giáo Mật Tông đẹp nhất
20+ Tranh Thangka, hình ảnh Phật Giáo Mật Tông đẹp nhất
Subha Karasimha (Thiện Vô Úy, 637-735)
Subha Karasimha (Thiện Vô Úy, 637-735)
Vajra Bodhi (Kim Cương Trí, 671-741)
Vajra Bodhi (Kim Cương Trí, 671-741)
Amoghavajra (Bất Không Kim Cương, 705-774)
Amoghavajra (Bất Không Kim Cương, 705-774)
Padmasambhava (Liên Hoa Sinh, cuối thế kỷ thứ 8)
Padmasambhava (Liên Hoa Sinh, cuối thế kỷ thứ 8)
Dipankarasrijanàna (Atisa, cuối thế kỷ thứ 11)
Dipankarasrijanàna (Atisa, cuối thế kỷ thứ 11)

tranh anh thangka phat giao mat tong 1 tranh anh thangka phat giao mat tong 1 tranh anh thangka phat giao mat tong 1 tranh anh thangka phat giao mat tong 2 tranh anh thangka phat giao mat tong 2 scaled tranh anh thangka phat giao mat tong 3 tranh anh thangka phat giao mat tong 3 tranh anh thangka phat giao mat tong 4 tranh anh thangka phat giao mat tong 4 tranh anh thangka phat giao mat tong 5 tranh anh thangka phat giao mat tong 5 tranh anh thangka phat giao mat tong 6 tranh anh thangka phat giao mat tong 7 tranh anh thangka phat giao mat tong 8 tranh anh thangka phat giao mat tong 9 scaled tranh anh thangka phat giao mat tong 10 tranh anh thangka phat giao mat tong 11 tranh anh thangka phat giao mat tong 12 tranh anh thangka phat giao mat tong 13 tranh anh thangka phat giao mat tong 14 tranh anh thangka phat giao mat tong 15