20+ Hình ảnh Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật đẹp nhất

20+ Tranh tượng Thangka, hình ảnh Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật đẹp nhất. Phật Dược Sư có tên tiếng Phạn là Bhaiṣajyaguru. Ngài còn nhiều cái tên có thể nói rất đẹp khác như: Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, Dược Sư Lưu Ly Như Lai, Dược Sư Như Lai, Vương Thiện Đạo, Đại Y Vương Phật và một cái tên phổ biến của Ngài thường gọi tại Việt Nam đó là: Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Các tranh ảnh của Phật Dược Sư thường được phác họa với tay phải bắt Ấn thí nguyện và tay trái cầm bát thuốc chữa bệnh. Phật Dược Sư được Phật tử thờ cúng rộng rãi tại Nhật Bản, Tây Tạng, Trung Quốc và Việt Nam. Ngài thường được thờ chung với Phật A Di ĐàPhật Thích Ca Mâu Ni. Sau đây là những hình ảnh Phật Dược Sư đẹp nhất được Giác Ngộ Tâm Linh sưu tầm từ nhiều nơi trên Internet. Mời quý vị cùng theo dõi nhé.

Xem thêm: 12 Đại Nguyện Của Phật Dược Sư

20+ Hình ảnh Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật đẹp nhất
20+ Hình ảnh Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật đẹp nhất
Tranh Thangka Phật Dược Sư của Phật Giáo Tây Tạng
Tranh Thangka Phật Dược Sư của Phật Giáo Tây Tạng
Tượng Phật Dược Sư
Tượng Phật Dược Sư
Tượng Phật Dược Sư bằng đồng thau nguyên chất
Tượng Phật Dược Sư bằng đồng thau nguyên chất

hinh anh hinh anh phat duoc su 12 hinh anh hinh anh phat duoc su 13 hinh anh hinh anh phat duoc su 1 hinh anh hinh anh phat duoc su 15 hinh anh hinh anh phat duoc su 16 hinh anh hinh anh phat duoc su 3 hinh anh hinh anh phat duoc su 4 hinh anh hinh anh phat duoc su 1 hinh anh hinh anh phat duoc su 5 hinh anh hinh anh phat duoc su 6 hinh anh hinh anh phat duoc su 7 hinh anh hinh anh phat duoc su 1 hinh anh hinh anh phat duoc su 8 hinh anh hinh anh phat duoc su 3 hinh anh hinh anh phat duoc su 10 hinh anh hinh anh phat duoc su 4 hinh anh hinh anh phat duoc su 11 hinh anh hinh anh phat duoc su 9 hinh anh hinh anh phat duoc su 2