20+ Tranh tượng, hình ảnh Phật Mẫu Chuẩn Đề Bồ Tát đẹp nhất

20+ Tranh tượng, hình ảnh Phật Mẫu Chuẩn Đề Bồ Tát đẹp nhất. Phật Mẫu Chuẩn Đề có tên theo tiếng Phạn là Cunïdïhi và tiếng Latinh là Cundi Bodhisattva. Ngài với nhiều cái tên khác nhau nhưng cái tên Chuẩn Đề Bồ Tát có thể người Phật tử Việt Nam nghe nhiều nhất từ trước đến nay. Ngài là một trong sáu Quán Âm (Lục Quán Âm) trong Phật Giáo Đại Thừa. Phật Mẫu Chuẩn Đề là một vị bồ tát rất quen thuộc trong Mật Tông Kim Cương Thừa. Ngài được xem là “mẹ của các vị Phật” và ngài cứu độ cho chúng sanh khỏi đau khổ trong nhân gian này. Sau đây là những hình ảnh Phật Mẫu Chuẩn Đề đẹp nhất mà Giác Ngộ Tâm Linh sưu tầm từ nhiều nguồn trên Internet. Mời quý vị cùng xem qua nhé.

Xem thêm: Thần chú Chuẩn Đề Bồ Tát là gì?

20+ Tranh tượng, hình ảnh Phật Mẫu Chuẩn Đề Bồ Tát đẹp nhất
20+ Tranh tượng, hình ảnh Phật Mẫu Chuẩn Đề Bồ Tát đẹp nhất
Tranh Thangka Phật Mẫu Chuẩn Đề trong Phật Giáo Mật Tông
Tranh Thangka Phật Mẫu Chuẩn Đề trong Phật Giáo Mật Tông
Tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề để thờ cúng
Tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề để thờ cúng
Cunïdïhi
Cunïdïhi
Cundi Bodhisattva
Cundi Bodhisattva

hinh anh phat mau chuan de bo tat 15 hinh anh phat mau chuan de bo tat 1 hinh anh phat mau chuan de bo tat 14 hinh anh phat mau chuan de bo tat 13 hinh anh phat mau chuan de bo tat 10 hinh anh phat mau chuan de bo tat 1 hinh anh phat mau chuan de bo tat 2 hinh anh phat mau chuan de bo tat 12 hinh anh phat mau chuan de bo tat 2 hinh anh phat mau chuan de bo tat 6 hinh anh phat mau chuan de bo tat 3 hinh anh phat mau chuan de bo tat 4 hinh anh phat mau chuan de bo tat 4 hinh anh phat mau chuan de bo tat 11 hinh anh phat mau chuan de bo tat 8 hinh anh phat mau chuan de bo tat 5 hinh anh phat mau chuan de bo tat 7