20+ Hình ảnh Phật Giáo Đại Thừa Mahayana đẹp nhất

20+ Hình ảnh Phật Giáo Đại Thừa Mahayana đẹp nhất. Phật Giáo Đại Thừa còn được gọi là Phật Giáo Bắc Tông, Bắc Truyền hay Phát Triển. Đây là một trong hai trường phái lớn nhất của Phật Giáo cùng với Phật Giáo Tiểu Thừa Nam Tông. Phái này được phổ biến tại Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam. Phật Giáo Đại Thừa được bắt đầu từ thế kỷ thứ 1 trước Công Nguyên tại Ấn Độ với tinh thần áp dụng giáo lý của Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như phát triển rộng thêm các kinh điển và học thuyết mới. Phật Giáo Đại Thừa khác với Tiểu Thừa là tôn sùng con đường hành đạo của Bồ tát để trở nên giác ngộ hoàn toàn nên còn được gọi là “Bồ Tát Thừa“. Sau đây là những hình ảnh Phật Giáo Đại Thừa đẹp nhất được Giác Ngộ Tâm Linh tổng hợp từ nhiều nguồn trên Internet, mời các bạn cùng xem nhé.

Xem thêm: Phật Giáo Đại Thừa là gì?

20+ Hình ảnh Phật Giáo Đại Thừa Mahayana đẹp nhất
20+ Hình ảnh Phật Giáo Đại Thừa Mahayana đẹp nhất

hinh anh phat giao dai thua 1 hinh anh phat giao dai thua 1 hinh anh phat giao dai thua 2 hinh anh phat giao dai thua 2 hinh anh phat giao dai thua 3 hinh anh phat giao dai thua 3 hinh anh phat giao dai thua 4 hinh anh phat giao dai thua 4 hinh anh phat giao dai thua 5 hinh anh phat giao dai thua 6 hinh anh phat giao dai thua 7 hinh anh phat giao dai thua 8 hinh anh phat giao dai thua 9 hinh anh phat giao dai thua 10 hinh anh phat giao dai thua 11 hinh anh phat giao dai thua 12 hinh anh phat giao dai thua 13 hinh anh phat giao dai thua 14 hinh anh phat giao dai thua 15 hinh anh phat giao dai thua 16 hinh anh phat giao dai thua 17 hinh anh phat giao dai thua 18