20+ Tranh tượng, hình ảnh Đức Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát đẹp nhất

20+ Tranh Thangka, hình ảnh Đức Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát đẹp nhất. Kim Cang Tát Đỏa hay Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát là một vị đại Bồ Tát trong Phật Giáo Đại Thừa, nhất là trong Mật Tông Kim Cương Thừa. Trong Mạn-đà-la (Mandala) Kim Cương Giới thì Ngài được đặt ở hướng Đông gần nơi Đức Phật A Súc Bệ Như Lai thống trị. Kim Cang Bồ Tát Bồ Tát có tên theo tiếng Latinh là Vajrasattva. Sau đây là những hình ảnh, tranh tượng đẹp nhất về Ngài Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát mà website Giác Ngộ Tâm Linh tổng hợp từ nhiều nguồn trên Internet. Mời quý vị cùng xem qua nhé.

Xem thêm: Thần chú Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát

20+ Tranh tượng, hình ảnh Đức Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát đẹp nhất
20+ Tranh tượng, hình ảnh Đức Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát đẹp nhất
Tượng đồng Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát
Tượng đồng Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát
Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát trong Phật Giáo Mật Tông
Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát trong Phật Giáo Mật Tông

hinh anh duc kim cang tat doa bo tat 11 hinh anh duc kim cang tat doa bo tat 1 hinh anh duc kim cang tat doa bo tat 2

Hình ảnh Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát Đẹp Nhất
Hình ảnh Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát Đẹp Nhất
Hình ảnh Ngài Vajrasattva đẹp nhất
Hình ảnh Ngài Vajrasattva đẹp nhất

hinh anh duc kim cang tat doa bo tat 9 hinh anh duc kim cang tat doa bo tat 4 hinh anh duc kim cang tat doa bo tat 13 hinh anh duc kim cang tat doa bo tat 7 hinh anh duc kim cang tat doa bo tat 12 hinh anh duc kim cang tat doa bo tat 5 hinh anh duc kim cang tat doa bo tat 3 hinh anh duc kim cang tat doa bo tat 14 hinh anh duc kim cang tat doa bo tat 15 hinh anh duc kim cang tat doa bo tat 2 hinh anh duc kim cang tat doa bo tat 16 hinh anh duc kim cang tat doa bo tat 17

hinh anh duc kim cang tat doa bo tat 18