Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát là ai? Thần chú của Kim Cương Tát Đỏa

Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát là một vị đại Bồ Tát chính thống được Phật Giáo Đại Thừa công nhận. Tuy nhiên, Ngài được biết nhiều hơn trong Kim Cương Thừa. Ở Việt Nam, chưa có nhiều đệ tử biết đến Ngài. Hôm nay Giác Ngộ Tâm Linh sẽ cùng các bạn tìm hiểu về vị Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát này nhé.

Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát là ai? Thần chú của Kim Cương Tát Đỏa
Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát là ai? Thần chú của Kim Cương Tát Đỏa

1. Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát là ai?

Kim Cang Tát Đỏa (Vajrasattva) dịch nghĩa là Chấp Kim Cương, Kim Cương Thủ, Trì Kim Cương. Ngài là một vị quyến thuộc (người thân) của Đại Nhật Như Lai. Nhiều bản kinh điển Đại Thừa cũng có nhắc về Kim Cang Tát Đỏa nhưng nhiều nhất vẫn là trong Kim Cương Thừa và Mật Tông. Kinh điển nói nhiều về Ngài nhất chính là Kinh Đại Nhật.

Nói về ý nghĩa tên Ngài thì theo tiếng Phạn “Vajra” là kim cương – biểu tượng cho trí tuệ, tính không. Điều này có nghĩa là bản chất tâm giác ngộ của chúng sinh cũng kiên cường và không bao giờ bị hủy hoại bởi những sự phiền não. “Sattva” là lòng từ bi, yêu thương chúng sinh. Phiên âm của Kim Cang Tát Đỏa là Phộc Nhật La Tát Đỏa, có nghĩa là Dũng Mãnh Hữu Tình. Bên cạnh đó, Ngài còn có nhiều danh xưng khác như: Trì Kim Cương Cụ Tuệ Giả, Nhất Thiết Như Lai Phổ Hiền, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát,…

Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát là vị Bồ Tát có khả năng tịnh hóa mạnh mẽ, ví như thần chú của Ngài giúp tịnh nghiệp chướng, giải nạn, hướng chúng sinh đến giác ngộ. Theo nhiều tài liệu Kim Cang Tát Đỏa là hiện thân của trăm bộ Phật, Ngài là bậc tối thắng chủ của một trăm Phật bộ.

Vajra-sattva (tên tiếng Phạn của Ngài), ban đầu được dịch là Mật Tích, Bí Mật Chủ, được hiểu là Dạ Xoa Vương cầm chày Kim Cương trong tay để hộ vệ cho Đức Phật, cho nên Ngài còn được gọi là Kim Cương Thủ. 

Về nguồn gốc, người ta cho rằng Kim Cương Tát Đỏa là hóa thân từ sự Phẫn Nộ của Bồ Tát Đại Thế Chí hay cũng có điển tích cho rằng Đại Nhật Như Lai khi nhập vào Phổ Hiền Tam Muội thì sinh ra Kim Cương Tát Đỏa. Ngài và Phổ Hiền Bồ Tát là cùng một thể nhưng khác tên. Ngài cùng 2 vị Bồ Tát là Văn Thù Sư LợiQuán Thế Âm cũng là đại diện cho 3 đặc tính là Trí Tuệ, Lực Lượng và Từ Bi,… được xưng là Đại Lực Kim Cương Thủ.

Xem thêm: Hình ảnh Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát

Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát là ai?
Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát là ai?

2. Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát trong Mật Tông

Trong Mật Tông, Kim Cương Tát Đỏa là biểu nhất trong tất cả chư Phật, Bồ Tát. Trong Mật Tông, Đại Nhật Như Lai là tổ sư đầu tiên còn Kim Cương Toát Đỏa là vị tổ sư tiếp nối thứ 2. 

Ngài là một trong những vị Phật đứng đầu của bộ Kim Cương, ngụ tại Kim Cương pháp giới cung. Theo Mật Tông, Kim Cương Tát Đỏa kế thừa tinh thần của Tỳ Lô Giá Na Phật, được Phật Tỳ Lô Giá Na truyền thụ Mật thừa và tiếp nối tinh thần này đến vô cùng. 

Kim Cang Tát Đỏa là vị Bồ Tát có uy lực mạnh mẽ, Ngài đã có nhiều lời thệ nguyện vô cùng khác lạ, riêng biệt so với các vị Phật khác. Có lẽ chính vì vậy, Ngài được xem là vị Bồ Tát độc nhất vô nhị, không giống với bất kỳ bản tôn nào khác.

Xem thêm: Thần Chú Chuẩn Đề

Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát trong Mật Tông
Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát trong Mật Tông

3. Hình tượng Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát

Hình tượng của Ngài Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát được tả với thân sắc trong suốt, tinh sạch như thủy tinh, tượng trưng cho bản tính sạch sẽ, nghiêm trang vô nhiễm dù lặn lội trong biển khổ để cứu chúng sinh, cũng không có gì làm thân Ngài nhiễm bụi được. Trên đầu là mũ Ngũ Phật trang nghiêm, tóc Ngài được búi gọn trên đỉnh và một phần xõa xuống hai vai. Tay trái của Ngài cầm chuông Kim Cương đặt trên đầu gối còn tay phải giữ Chày Kim Cương. Trên người của Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát có đầy đủ thiên y, các loại châu báu quý trang nghiêm như Báo Thân Phật.

Chày Kim Cương cũng là nét đặc trưng của Ngài, luôn được đặt ở giữa luân xa tim của Ngài. Pháp khí mang Phật tính này thể hiện sự kiên cường, mạnh mẽ, vững chắc. Bởi đặc tính của Kim Cương là bất hoại, mạnh mẽ, cứng rắn uy nghiêm, không gì có thể phá hủy, cản trở.

Xem thêm: Chú Dược Sư có chữ

Hình tượng Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát
Hình tượng Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát

Chày Kim Cương có 5 chĩa thể hiện cho Ngũ bộ Như Lai, trong đó:

  • Ở phương Đông tượng trưng cho Bất Động Minh Vương Như Lai
  • Ở phương Tây tượng trưng cho Phật A Di Đà
  • Ở giữa tượng trưng cho Đại Nhật Như Lai
  • Ở phương Nam tượng trưng cho Đức Phật Bảo Sinh
  • Ở phương Bắc tượng trưng cho Bất Không Thành Tựu Phật

Hoa sen trên thân Ngài là biểu tượng cho có tám cánh là đại diện cho tám Đại Bồ Tát và Bát chánh Đạo. Tám cánh sen tượng trưng cho Chuẩn Đề cùng Tha Vô Năng Thắng Mẫu, Kim Cương Luyện Mẫu, Bảo Độ Mẫu và Câu Tác Tỏa Linh Tứ Môn Mẫu, hết thảy 8 vị Phật mẫu. Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát ngồi trên Nguyệt Luân hoa sen với tư thế kiết già Kim Cương. 

Xem thêm: Chú Đại Bi 84 Câu Dễ Thuộc

4. Thần chú của Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát

Thần chú của Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát
Thần chú của Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát

Kim Cang Tát Đỏa Bách Tự Chú là thần chú của Ngài Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát mà các đệ tử tu theo Mật Tông đều phải học và thực hành, để giúp tiêu trừ những nghiệp xấu của bản thân.

Thần chú của Bồ Tát Kim Cang Tát Đỏa ngắn gọn trong 100 âm tiết, nhưng oai lực thì vô cùng mạnh mẽ, có có khả năng tịnh hóa, giúp người trì tụng có trí tuệ, sáng suốt, xóa bỏ u minh, vô tri.

Xem thêm: Kinh Chú Vãng Sanh

4.1. Thần chú Kim Cang Tát Đỏa phiên bản tiếng Phạn

Oṃ Vajrasattva Samayam Anupālaya Vajrasattva Tvenopatiṣṭha Dṛḍho Me Bhava Sutoṣyo Me Bhava Supoṣyo Me Bhava Anurakto Me Bhava Sarvasiddhiṃ Me Prayaccha Sarvakarmasu Ca Me Cittaṃ Sreyaḥ Kuru Hūṃ Ha Ha Ha Ha Hoḥ Bhagavan Sarvatathāgatavajra Mā Me Muñca Vajrī Bhava Mahāsamayasattva Aḥ

4.2. Thần chú Kim Cang Tát Đỏa được chỉnh sửa

OM BENDZA SATO SAMAYA

MANUPALAYA, BENDZA SATO DENOPA

TITHA, DRIDO ME BHAVA, SUTO KAYO

ME BHAVA, SUPO KAYO ME BHAVA,

ANURAKTO ME BHAVA, SARVA

SIDDHI ME PRAYATSA, SARVA KARMA

SU TSAME, TSITTAM SHRIYAM KURU

HUM, HA HA HA HA HO, BHAGAVAN

SARVA TATHAGATA, BENDZA MAME

MUTSA, BENDZI BHAVA MAHA

SAMAYA SATO AH

Các từ Om, Hum được thêm vào với công năng xua đuổi tà ma, tránh bị ma quỷ quấy phá.

Xem thêm: Tụng Chú Lăng Nghiêm

4.3. Thần chú Kim Cang Tát Đỏa phiên bản ngắn

OM VAJRASATTVA HUM

4.4. Ý nghĩa thần chú Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát

Để bạn hiểu hơn về thần chú, mời các bạn cùng đọc phần dịch nghĩa của thần chú Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát như sau:

“Kính ngưỡng Đức Vajrasattva (Kim Cương Tát Đỏa), xin Ngài bảo vệ bổn nguyện.

Khi ngài Vajrasattva hiện trước mặt con, xin hãy quả quyết với con rằng ngài đại hỷ với con.

Xin hãy dưỡng dục con với tất cả tấm lòng

Xin hãy yêu thương con tha thiết vô cùng

Xin hãy ban cho con thành công trong mọi sự

Và xin hãy cho tâm con được an tịnh nhất trong mọi hành động. 

Hỡi Đức Thế Tôn! Kim Cương của Tất cả Như Lai! Xin Ngài đừng bỏ con!

Xin Ngài hãy là Kim Cương Thủ, Ngài của Đại Bổn Nguyện.”

Một bản dịch khác về ý nghĩa thần chú này như sau:

“Xin chào Vajrasattva! Ngài đã tạo ra sức mạnh tâm linh theo lời nguyện của mình, với những hành động thánh thiện mong muốn giải thoát chúng sinh khỏi chu kỳ sinh tử. Dù điều gì xảy ra trong cuộc sống của tôi, hạnh phúc hay đau khổ, tốt hay xấu, thì tôi vẫn giữ cho tâm trí luôn vui vẻ, thanh thản và không bao giờ bỏ cuộc, nhưng xin hãy hướng dẫn tôi!

Hãy cho tôi tiến gần hơn với Vajra của tất cả chư Phật, cho tôi khả năng nhận ra bản chất cuối cùng của hiện tượng. Xin hãy thanh lọc tâm trí tôi, phát triển những phẩm chất tốt đẹp trong tôi, đạo đức và hạnh phúc. Thật tuyệt vời, người Thầy của tôi!”

5. Lợi ích khi trì tụng thần chú Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát

Lợi ích khi trì tụng thần chú Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát
Lợi ích khi trì tụng thần chú Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát

Thần chú Vajrasattva là thần chú thường được sử dụng trong việc thực hành sơ khởi với mục đích giúp người trì tụng thanh lọc những phiền não của tâm trí, đồng thời các nghiệp chướng cũng dần được dứt sạch. Dần dần người đó được khai mở tâm trí, tính tình cũng dần tĩnh lặng, sau cùng có thể đi tới con đường tối cao nhất chính là giác ngộ.

Thần chú này giúp loại bỏ những sự vô minh, các tính tham sân si đang quấy nhiễu tâm tính, khôi phục, thức tỉnh Phật Tính đang tồn tại trong mỗi người. Người ta cho rằng những ai hay có những suy nghĩ ngớ ngẩn, không sáng suốt, thường có các quyết định sai lầm, suy nghĩ tiêu cực, nếu trì tụng thần chú thì trí tuệ ngày một minh mẫn, sáng suốt. Do các nghiệp được tịnh hóa cho nên bệnh tật cũng được tiêu trừ các bệnh tật, có được sức khỏe.

Xem thêm: Kinh Địa Tạng Có Chữ

Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát là một vị Phật, Bồ Tát tối thượng, có sức mạnh vĩ đại, nếu như ai trì tụng thần chú của Ngài sẽ có chư tôn, các vị Phật Mẫu, Bồ Tát hộ pháp, phù hộ. Các đệ tử nên nương nhờ oai thần lực của Ngài mà đạt được sự giác ngộ.

Giác Ngộ Tâm Linh vừa giới thiệu đến các bạn Phật tử sự quyền lực của Ngài Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát và thần chú 100 âm tiết của Ngài. Những bạn đệ tử đang tu Kim Cương Thừa nhất định phải tìm hiểu về thần chú này, còn những Phật tử theo tông phái khác, nếu đã có duyên đọc được bài viết này thì cũng đừng nên bỏ lỡ nhé. Chúc các bạn tinh tấn.