Tứ Đại Bồ Tát là ai? Tìm hiểu về các vị Bồ Tát trong Tứ Đại Quan Âm

Tứ Đại Bồ Tát hay Tứ Đại Quan Âm là khái niệm mà nhiều đệ tử Phật Giáo thường nghe nhắc đến, nhất là trong các kinh điển hay trong các buổi thuyết pháp của các sư thầy, sư cô. Hôm nay Giác Ngộ Tâm Linh sẽ cùng các bạn tìm hiểu chi tiết hơn về Tứ Đại Bồ Tát nhé.

Tứ Đại Bồ Tát là ai? Tìm hiểu về các vị Bồ Tát trong Tứ Đại Quan Âm
Tứ Đại Bồ Tát là ai? Tìm hiểu về các vị Bồ Tát trong Tứ Đại Quan Âm

1. Tứ Đại Bồ Tát là ai?

Tứ Đại Bồ Tát hay còn gọi là Tứ Đại Quan Âm là 4 vị Bồ Tát lớn trong Phật Giáo Đại Thừa, bao gồm: Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát. Bốn vị này được rất nhiều Phật tử biết đến và thờ cúng.

“Đại” ở đây là lớn, ắt hẳn công đức, oai lực các Ngài cũng to lớn, vĩ đại vô cùng. Bốn vị đại Bồ Tát như bốn cây cột lớn chống đỡ, độ hóa chúng sinh trong cõi khổ. Bốn vị Bồ Tát ấy, có vị Bồ Tát là giáo chủ, cứu vớt chúng sinh trong địa ngục, cũng có người làm thị giả đi khắp nơi hóa độ cho chúng sinh. Bởi thế rất nhiều Phật tử tin vào sức mạnh của các Ngài. Ở Việt Nam hầu như ngôi chùa nào cũng thờ Tứ Đại Bồ Tát này, cũng có hàng trăm nghìn Phật tử tại gia thờ cúng bốn vị này.

2. Tìm hiểu các vị Bồ tát trong Tứ Đại Quan Âm

2.1. Địa Tạng Vương Bồ Tát

Bồ Tát Địa Tạng tên đầy đủ là Địa Tạng Vương Bồ Tát là biểu tượng cho Địa, ở Cửu Hoa Sơn. Ngài là giáo chủ của cõi U Minh, cứu độ mọi chúng sinh chịu tội khổ ở khắp nơi kể cả là địa ngục. Ngài được biết đến với lời thệ nguyện độc nhất là: “Địa ngục không trống, thệ bất thành Phật” có nghĩa là khi nào Ngài độ hết chúng sinh thoát khỏi hẳn địa ngục, tất cả chúng sinh thành Phật thì Ngài mới thành Phật. Chính vì lời phát nguyện to lớn như thế mãi cho đến nay Ngài vẫn làm một vị đại Bồ Tát, lăn lộn trong cõi khổ để cứu vớt chúng sinh.

Địa Tạng Vương Bồ Tát
Địa Tạng Vương Bồ Tát

Hình tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát thường được xây dựng là đầu đội mũ Ngũ Phật, mặc áo cà sa đỏ – vàng, tay trái cầm trượng, tay phải cầm viên ngọc sáng. Trong đó trượng để đập tan địa ngục, còn viên ngọc để soi sáng đưa đường dẫn lối cho chúng sinh. Ngoài cứu vớt chúng sinh ở địa ngục còn biết đến là người con có tấm lòng hiếu thảo. Cho nên Kinh Địa Tạng Bồ Tát của Ngài thường được dùng để siêu độ cho người đã khuất, cũng được xem là một bộ hiếu kinh trong Đạo Phật.

Xem thêm: Bạch Y Thần Chú

2.2. Quán Thế Âm Bồ Tát

Quán Thế Âm Bồ Tát tượng trưng cho Thủy, ở Phổ Đà Sơn. Quán Thế Âm Bồ Tát đã quá quen thuộc với các Phật tử Việt Nam. Ngài thường có nhiều tên gọi như Quán Âm Bồ Tát, Mẹ Quán Âm, Bạch Y Bồ Tát,… Ngoài ra ở Việt Nam cũng có lưu truyền một sự tích về vị Bồ Tát này chính là sự tích Quan Âm Thị Kính cùng câu chuyện oan trái với nàng Thị Mầu.

Quán Thế Âm Bồ Tát
Quán Thế Âm Bồ Tát

Quán Âm Bồ Tát trong nhiều đời nhiều kiếp đã phát hạnh nguyện cứu khổ, cứu nạn, giúp đỡ cho mọi chúng sinh. Ngài được xem là vị Bồ Tát tượng trưng cho lòng từ bi của các vị Phật. 

Quán Thế Âm Bồ Tát thường được biết đến với hình tượng mặc áo trắng, tay phải cầm bình cam lộ, tay trái cầm nhành dương liễu như đang rưới nước cam lồ để chúng sinh được hưởng sự hân hoan, thù thắng. Hình tượng của Ngài thường được khắc họa với nghìn mắt, nghìn tay để nhìn thấy và cứu hộ hết mọi chúng sinh. Ngoài ra vị đại Bồ Tát này còn được biết đến là một trong hai thị giả của Phật A Di Đà, làm nhiệm vụ tiếp dẫn chúng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc.

Xem thêm: Chú Đại Bi

2.3. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Văn Thù tượng trưng cho Khí, ở Ngũ Đài Sơn. Trong Phật Giáo Đại Thừa, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát được xem là vị đại biểu cho trí tuệ, là biểu trưng cho sự giác ngộ, thức tỉnh. Văn Thù Bồ Tát là một thị giả thân cận của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng là một trong mười đại đệ tử của Ngài. Ngài thường được nhắc đến trong nhiều kinh điển của Phật Giáo Đại Thừa.

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Hình tượng của Ngài thường được khắc họa với tư thế đang ngồi trên đài sen, đầu có năm nhục kế, tay phải cầm thanh kiếm rực lửa, đây là thanh kiếm trí tuệ, chặt đứt sự vô minh, phiền não của chúng sinh. Trên tay trái Ngài là một nhánh hoa sen xanh hoặc kinh Phật, biểu hiệu trí tuệ sáng suốt, trong sạch tuyệt đối, không bao giờ bị ô nhiễm.

2.4. Phổ Hiền Bồ Tát

Phổ Hiền Bồ Tát tượng trưng cho Hỏa, ở Nga Mi Sơn. Trong Phật Giáo, Ngài là biểu hiện cho 3 thứ gồm Lý, Ðịnh, Hành. Ngài cũng là một thị giả thân cận của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Phổ Hiền Bồ Tát
Phổ Hiền Bồ Tát

Hình tượng quen thuộc của Ngài là tượng Ngài cưỡi voi trắng sáu ngà, tay trái cầm một nhành sen, đứng bên phải của Phật Thích Ca. Voi trắng tượng trưng cho cho trí tuệ vượt chướng ngại, sáu ngà mang ý nghĩa cho sự chiến thắng lục căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý).

Giác Ngộ Tâm Linh vừa giới thiệu đến các bạn Tứ Đại Bồ Tát của Phật Giáo. Bốn vị Bồ Tát này có nhân duyên rất lớn với chúng sinh. Do đó, nếu đi đền chùa bắt gặp tượng các Ngài hãy bái lạy các Ngài bằng tâm thành kính nhất, các bạn sẽ thấy được những sự thay đổi tích cực và may mắn đến với mình.