20+ Hình ảnh bánh xe chuyển pháp luân đẹp trong Phật Giáo

20+ Hình ảnh bánh xe chuyển pháp luân đẹp nhất trong Phật Giáo. Bánh xe pháp luân một khái niệm hay hình ảnh quen thuộc trong Phật Giáo. Bánh xe pháp luân này tượng trưng cho Bát Chánh Đạo cho nên bánh xe này cũng có 8 cái căm xung quanh. Bát Chánh Đạo của bao gồm: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định. Sau đây là những hình ảnh bánh xe chuyển pháp luân đẹp nhất được Giác Ngộ Tâm Linh sưu tầm từ nhiều nơi trên Internet. Mời quý vị cùng xem nhé.

20+ Hình ảnh bánh xe chuyển pháp luân đẹp trong Phật Giáo
20+ Hình ảnh bánh xe chuyển pháp luân đẹp trong Phật Giáo

hinh anh banh xe chuyen phap luan 1

hinh anh banh xe chuyen phap luan 1 hinh anh banh xe chuyen phap luan 1 hinh anh banh xe chuyen phap luan 2 hinh anh banh xe chuyen phap luan 2 hinh anh banh xe chuyen phap luan 2

hinh anh banh xe chuyen phap luan 3

hinh anh banh xe chuyen phap luan 3 hinh anh banh xe chuyen phap luan 4

Hinh anh banh xe phap luan

hinh anh banh xe chuyen phap luan 5 hinh anh banh xe chuyen phap luan 6 hinh anh banh xe chuyen phap luan 7 hinh anh banh xe chuyen phap luan 8 hinh anh banh xe chuyen phap luan 9 hinh anh banh xe chuyen phap luan 10 hinh anh banh xe chuyen phap luan 11 hinh anh banh xe chuyen phap luan 12 hinh anh banh xe chuyen phap luan 13 hinh anh banh xe chuyen phap luan 14 scaled