Phân biệt Phật Thích Ca và Phật A Di Đà như thế nào cho đúng?

Làm sao để phân biệt Phật Thích Ca và Phật A Di Đà? Bởi 2 vị này đều có hình tượng tương đối giống nhau với phong cách giản dị và khuôn mặt hiền từ. Giác Ngộ Tâm Linh sẽ mách bạn cách dễ dàng phân biệt 2 vị Phật này cũng như hiểu hơn về 2 vị Phật nhé.

Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ của cõi Ta Bà, còn Phật A Di Đà là giáo chủ của cõi Tây Phương Cực Lạc. Tất cả các nhánh trong Phật Giáo từ Tiểu Thừa đến Đại Thừa đều thờ Phật Thích Ca, còn Phật A Di Đà thì không được nhánh Tiểu Thừa công nhận (nhánh Tiểu Thừa chỉ xem một mình Phật Thích Ca là Phật, không công nhận các Phật khác) nhưng lại được rất nhiều đệ tử Đại Thừa thờ cúng, tin tưởng.

Phân biệt Phật Thích Ca và Phật A Di Đà như thế nào cho đúng?
Phân biệt Phật Thích Ca và Phật A Di Đà như thế nào cho đúng?

1. Phật Thích Ca Mâu Ni là ai?

Phật Thích Ca là viết tắt của Phật Thích Ca Mâu Ni là một nhân vật lịch sử có thật, Ngài sinh ra vào thế kỷ 6 TCN, tên là Tất Đạt Đa Cồ Đàm. Ngài chính là người sáng lập ra Phật Giáo do đó còn có tên gọi khác là Phật tổ. Dù là con trai của Vua, có vợ đẹp con ngoan, hưởng mọi sự sung sướng nhưng do thấy được nỗi khổ của chúng sinh, ông đã bỏ sự giàu có, sung sướng của hoàng cung để lên đường đi học Đạo, cầu Đạo. Cuối cùng ông đắc quả Phật dưới cội cây Bồ Đề, trở thành vị Phật đầu tiên trong lịch sử. Về sau ông truyền dạy pháp khắp nơi, thu nhận đệ tử và hình thành Phật Giáo. Trong suốt 45 năm sau khi đắc quả vị Phật, ông đã thu nhận rất nhiều đệ tử, từ kỹ nữ, nô lệ đến bậc vương giả, hoàng tộc, nam đến nữ, già đến trẻ. Điều này đã giúp Phật Giáo phổ biến và dễ đi vào lòng công chúng, và Ngài nhập diệt khi 80 tuổi, và sau đó tiếp tục có các đệ tử kế thừa và phát triển Phật Giáo.

Phật Thích Ca Mâu Ni là ai?
Phật Thích Ca Mâu Ni là ai?

2. Phật A Di Đà là ai?

Trong khi đó, Phật A Di Đà không có trong lịch sử, Ngài được nhắc đến khi Đức Phật Thích Ca thuyết pháp cho chúng sinh. Khi Đức Phật thành Phật đã dùng Phật nhãn và trí huệ của mình để nhìn thấu được mọi việc mọi vật trong vũ trụ. Ngài nhìn thấy Phật A Di Đà, cũng như thấy những tiền kiếp tu tập hạnh nguyện của Phật A Di Đà. Ngài biết rằng Phật A Di Đà là giáo chủ của cõi Tịnh Độ, nơi không còn niềm đau, khổ sở. Chúng sinh nào muốn về đó thì phải siêng niệm “Nam mô A Di Đà Phật”.

Cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà
Cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà

Trong Phật giáo có một nhánh là Tịnh Độ Tông (thuộc Đại Thừa), chuyên tu tập và giác ngộ dựa theo nguyện rộng của Phật A Di Đà để được sinh về cõi Tịnh Độ. Hiện nay ở Việt Nam, Tịnh Độ Tông có rất nhiều đệ tử, điều này cũng giải thích vì sao chúng ta thường xuyên nghe mọi người niệm câu “Nam Mô A Di Đà Phật” 

Tên của Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Thọ, có nghĩa là thọ mệnh vô lượng, vô lượng ánh sáng. Theo kinh điển thì ông chính là vị quốc vương tên là Thi Ca, sau khi nghe Phật thuyết pháp đã bỏ ngôi vua đi tu lấy hiệu là Pháp Tạng. Trong suốt nhiều đời nhiều kiếp ông đã phát 48 nguyện rộng, trong đó có nguyện rộng là sau khi thành Phật sẽ trang nghiêm tịnh hóa thế giới để biến nó thành một thế giới cực lạc, không còn đau khổ.

Phật A Di Đà là ai?
Phật A Di Đà là ai?

3. Phân biệt Phật Thích Ca và Phật A Di Đà qua hình dáng

3.1. Hình dáng của Phật Thích Ca Mâu Ni

Ngài mặc áo cà sa giản dị (có khi là áo choàng qua cổ) có màu vàng hoặc nâu, trên trán thường có chấm đỏ. Ngài ngồi trên tòa sen, tóc xoăn thành từng cục nhỏ, đôi mắt mở ba phần tư, hướng nhìn xuống, gương mặt hiền từ. Tay của Phật Thích Ca có thể xếp ngay ngắn trên đùi, hai bàn tay bắt ấn thiền hoặc ấn chuyển pháp luân hoặc ấn kim cương hiệp chưởng… Trong một số hình tượng, cũng có lúc Phật Thích Ca cầm một chiếc bát màu đen hoặc xanh lá.

Tượng Phật Thích Ca thường đi cùng với 2 vị thị giả: bên trái là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, bên phải Phổ Hiền Bồ Tát. Tượng 3 vị này được gọi là Thích Ca Tam Thánh, hay được thờ cúng tại nhiều đền chùa.

Hình dáng của Phật Thích Ca Mâu Ni
Hình dáng của Phật Thích Ca Mâu Ni

3.2. Hình dáng của Phật A Di Đà

Ngài trên đầu có các cụm tóc xoăn ốc, mắt nhìn xuống, miệng hơi mỉm cười, trên người khoác áo cà sa đỏ, có khoát vuông ở cổ. Phật A Di Đà cũng có thể ngồi kiết già trên hóa sen hoặc đứng, tay cũng bắt ấn thiền hoặc ấn giáo hóa. Tuy nhiên đặc điểm dễ nhất để nhận biết Phật A Di Đà đó chính là trước ngực có chữ vạn (). Phật A Di Đà sẽ thường đi cùng 2 thị giả là Quán Thế Âm Bồ Tát ở bên trái và Đại Thế Chí Bồ Tát ở bên phải. Bộ ba tượng này được gọi là Tam Thánh Phật.

Hình dáng của Phật A Di Đà
Hình dáng của Phật A Di Đà

Như vậy, cách đơn giản nhất để phân biệt Phật Thích Ca và Phật A Di Đà chính là dựa vào chữ vạn, Phật A Di Đà sẽ có chữ vạn trước ngực hoặc trong lòng bàn tay còn Phật Thích Ca Mâu Ni thì không có.

Như vậy, Giác Ngộ Tâm Linh vừa chỉ bạn cách phân biệt Phật Thích Ca và Phật A Di Đà chỉ cần dựa vào hình tướng là có thể nhận biết được. Đây đều là hai vị Phật vĩ đại, do đó thật may mắn cho bất kỳ ai được nghe đến danh hiệu, hàng ngày niệm hồng danh của hai vị Phật này.