Thọ Giới là gì? Tìm hiểu ý nghĩa của Thụ Giới trong Phật Giáo

Thọ Giới chính là bước đầu tiên thể hiện người Phật tử đã dứt khoát một lòng tu theo Đạo Phật, một lòng muốn tìm sự thanh tịnh, tinh khiết. Vậy Thọ Giới là gì? Ý nghĩa của Thọ Giới là gì? Mời các bạn cùng Giác Ngộ Tâm Linh tìm hiểu khái niệm này nhé.

Thọ Giới là gì? Tìm hiểu ý nghĩa của Thụ Giới trong Phật Giáo
Thọ Giới là gì? Tìm hiểu ý nghĩa của Thụ Giới trong Phật Giáo

Theo Bát Trai Giới Luật khi nói về ý nghĩa của Thọ Giới được trình bày như sau:

“Các đệ tử khởi tâm tự mình phát nguyện tuân thủ những điều Phật cấm, phát nguyện tự tôi luyện bản thân, cố gắng tu tập thân tâm, nâng cao phẩm hạnh của mình thì gọi là Thọ Giới. Do những lời phát nguyện này đúng cách, đúng pháp hày trong tự thân người Thọ Giới sẽ phát sinh một năng lực mới chưa từng có gọi là phòng hộ. Năng lực ấy được thí dụ như là bờ đê, ngăn cản những dòng nước bẩn không cho chảy vào ao nước sạch.

Tâm ta như hồ nước. Nước vốn trong sạch nhưng chung quanh nhiều rác và thường xuyên dòng nước đục từ bên ngoài tràn vào làm vẩn đục, hồ trở thành dơ bẩn và độc hại. Cho nên, cần có bờ đê ngăn lại để cản các dòng nước bẩn không chảy vào tâm. Vậy nên hiểu theo thí dụ: giới là bờ đê.

Làm thế nào để đắp thành bờ đê và giữ cho vững chắc? Đó là ý nghĩa Thọ Giới và trì giới.

tho gioi la gi 2

Người không Thọ Giới Phật cũng có thể sống trọn cuộc đời đạo đức gương mẫu. Nhưng đó là đạo đức bẩm sinh, có tính tự phát. Giống như con nai hiền lành; và suốt đời cũng chỉ hiền lành như vậy, không có gì tiến bộ cao cả hơn. Trong người ấy không có năng lực phòng hộ; do đó không có sự tăng trưởng của giới. Nói cách khác, người ấy sinh ra với tính thiện, như hạt giống tốt, quý hiếm, mà được cất kỹ trong kho, không mang ra gieo trồng thì không bao giờ thành cây, để cho hoa cho trái.

Mỗi tháng có 6 ngày Thọ Giới là mồng 8, 14, 15, 23, 29, 30. Hoặc 8 ngày, nêu thêm mồng 7 và 22.

Xem thêm: Xá lợi là gì?

tho gioi la gi 1

Trong truyền thuyết tín ngưỡng cổ xưa ở Ấn độ, người đời tin rằng vào các ngày đó ma quỷ thường quấy nhiễu loài người và cũng là những ngày mà Thiên đế và bốn vị Hộ thế Thiên vương đi tuần hành nhân gian để giúp đỡ những ai làm điều thiện. Vì thế người đời bấy giờ mới bày ra chuyện dâng cúng phẩm vật, cầu khẩn thần linh phù hộ, trừ ma quỷ, ban cho nhiều điều phước, nhiều tài lộc, may mắn. Người tin Phật không tin vào những chuyện hối lộ Thần thánh kiểu đó; chỉ tin vào những nghiệp thiện ác do chính mình làm và những hậu quả lành dữ của nó. Cho nên, thay vì cúng bái, cầu khẩn, chúng ta tu tập bát quan trai giới.

Xem thêm: Bát Quan Trai Giới là gì?

Mặt khác, người chưa sống ở miền quê thì chưa thấy được tác dụng của ngày âm lịch. Người miền quê qua nhiều thế hệ có kinh nghiệm nhận thấy rằng tính tình con người thường thay đổi theo từng mùa trăng, từng con trăng. Con trăng thay đổi, khi tròn khi khuyết, tánh tình theo đó cũng ít nhiều biến đổi, hiền hòa hơn hay hung dữ hơn; dễ vui hơn hay dễ cáu gắt hơn. Thọ Giới vào những ngày này có tác dụng rất lớn đối với sự tu tập thân tâm.

Ngày nay, đời sống hàng ngày tập trung vào các đô thị lớn, nhật thực nguyệt thực đều ít khi biết nên chu kỳ trăng không cần thiết. Đời sống càng ngày càng xã hội hóa, tại các thành phố chỉ có chu kỳ xã hội, cho nên đến ngày thứ Sáu, hay thứ Bảy trong tuần thì con người có cảm giác khác với các ngày thường khác, cảm giác ngày chủ nhật cũng khác liền. Vậy không nhất thiết phải theo mùa trăng, mà ngày chủ nhật Thọ Giới cũng được.

tho gioi la gi 3

Hiệu lực của sự Thọ Giới phân làm hai loại:

  • Thứ nhất là giới tận hình thọ: tức phát nguyện thọ rồi thì trì suốt đời, cho đến khi chết thì giới tự động xả. Hoặc chưa chết, nhưng không còn tin tưởng, không còn thích thú trong việc trì giới, mà tự mình tuyên bố, xả giới, hay bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng, bấy giờ giới thể cũng mất. 
  • Thứ hai là giới một ngày một đêm: Đó là giới cận trụ. Sau khi thọ, giới thể chỉ tồn tại luân lưu trong thâm tâm người thọ một ngày một đêm, từ khi mặt trời mọc hôm nay đến mặt trời mọc hôm sau. Hết thời hạn này, giới tự động xả.

Tại các thành phố lớn không thể tính thời hạn một ngày theo ánh sáng mặt trời được, mà phải tính theo thời khắc của đồng hồ. Mốc khởi đầu của một ngày để Thọ Giới bát quan trai có thể ấn định từ 6 giờ sáng hôm nay cho đến 6 giờ sáng hôm sau. Sau 24 giờ, dù có lên chùa làm lễ hay không, giới vẫn tự động xả. Nếu có lên chùa làm lễ xả, đó chỉ là sự hồi hướng; tức nguyện đem công đức trì giới một ngày hướng vào ước nguyện nào đó. Giới bát quan trai không thể tự thọ; mà cần phải thọ từ một Sa-di hay Tỳ kheo (ni cũng được)”

Giác Ngộ Tâm Linh vừa trình bày với bạn ý nghĩa việc Thọ Giới, để các bạn hiểu hơn vì sao là Phật tử chân chính thì nên Thụ Giới. Hy vọng các quý Phật tử sẽ luôn tinh tấn, gìn giữ thân tâm thanh tịnh bằng cách giữ nghiêm khắc Thọ Giới.